Høie i sin sykehustale for 2021:

- Jeg vil si tusen takk

Bent Høie brukte sykehustalen 2021 på å takke for innsatsen hittil i pandemien. Han løftet fram både St. Olavs hospital og Helse Møre og Romsdal i talen.

Foto av ministeren som taler

Hvert år holder helse- og omsorgsminister Bent Høie en tale for sykehusene med forventninger og krav til medarbeidere, ledere og styrene ved landets sykehus. Selv om dere er trent til å håndtere kriser, er en pandemi en ekstrem og uvanlig krisesituasjon, sa ministeren.

- Dere som behandler og tar vare på pasientene våre, har måttet ta et ekstra stort ansvar. Pandemien viser hvor mye vi får til i helsetjenesten. Vi er en sterk helsetjeneste. Også i krisetider. Jeg er stolt av dere, sa Høie til medarbeiderne i spesialisthelsetjenesten.

Gode på digitalisering i Helse Midt-Norge

Ministeren løftet fram både Helse Møre og Romsdal og St. Olavs hospital som gode eksempler på digitaliseringen under pandemien. Han siterte administrerende direktør Grete Aasved på at krisen har ført til et kvantesprang i å finne felles løsninger mellom sykehuset og kommunene.

- Jeg blir så glad for å høre dette! For det er akkurat dette jeg ønsker å få til, sa Høie.

Foto av ministeren

Bilde fra et av møterommene på St. Olavs hospital.

Han fortalte videre at i Helse Møre og Romsdal har videokonsultasjoner bidratt til et bedre tilbud og bedre samarbeid på tvers. Alle de fire sykehusene har nå videorom. Det gjør at, for eksempel, barn i Molde kan få gjort undersøkelser på sykehuset der, og etterpå kobles opp med spesialister i Ålesund fra videorommet.

Som eksempel brukt han et sitat fra 11-årige Mattis Reine Ruset fra Molde:

«Jeg sparer masse reisetid, samtidig som jeg får hjelpen jeg trenger. Jeg syns det er enkelt å bruke videorommet. Med store bilder og god lyd, føles det som legen er i samme rom som meg»

Som et forstørrelsesglass på helsetjenesten

I sykehustalen i fjor var den nye Nasjonale helse- og sykehusplanen tema. Planen trekker opp hvilke utfordringer vi står ovenfor i helsetjenesten, og hvilken retning vi må gå fremover for å løse disse.

 - Krisen viser enda tydeligere at temaene i den nasjonale helse- og sykehusplanen og behovene for tiltak er høyst aktuelle. Kompetanse hos ansatte er helt avgjørende. Vi kan løse oppgavene på nye måter gjennom mer bruk av teknologi. Felleskap og godt samarbeid gjennom helsefellesskap mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten er bra både for den enkelte pasient og for helsetjenesten. Her finnes et stort potensial, sa Høie.

 Bent Høie trakk frem flere eksempler fra året som er gått som illustrerer hva helse- og omsorgstjenesten har fått til i en krevende periode innenfor disse områdene; kompetanseutvikling, helsefellesskap og bruk av teknologi. Eksempler som helse- og omsorgsministeren gjerne ser at sykehusene tar med seg i det videre arbeidet.

Krav om digitale konsultasjoner i sykehusene

Sykehustalen kom i forkant av et møte med sykehusledelsen og de fire helseregionene hvor helse- og omsorgsministeren overleverer oppdragsdokumentet for det kommende året.

I år vil et av kravene være å videreføre den digitale utviklingen av spesialisthelsetjenesten fra pandemiåret. I enkelte helseregioner økte andelen video- og telefonkonsultasjoner fra under 5 % i begynnelsen av mars, til over 40 % av alle konsultasjoner i april. 

 - Bruk av telefon- og videokonsultasjon har hatt stor betydning for å begrense smittespredning. Samtidig har mange pasienter opplevd at de har fått bedre og mer tilgjengelige tjenester. At dere i større grad har levert tjenestene digitalt, har også bidratt til at ventetidene ikke har steget mer enn de har gjort. I år vil jeg for første gang sette et mål for sykehusene våre om at minst 15 % av konsultasjonene skal gjennomføres på telefon eller video, sa Høie.

Se eller les hele talen på Helse- og omsorgsdepartementets nettsider