Viktig kvalitetsløft

Helseplattformen er etter min vurdering det største kvalitetsprosjektet som gjennomføres i Helse Midt-Norge noen gang, skriver Torbjørn Aas, administrerende direktør i Helse Nord-Trøndelag.

​Vi er i ferd med å anskaffe oss en ny journalløsning i Helse Midt-Norge, en felles journal for spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten, fastlegene og andre private aktører. En journalløsning som blant annet skal sikre en enda høyere grad av pasientsikkerhet og kvalitet i pasientbehandlingen.

Torbjørn Aas

Torbjørn Aas, administrerende direktør i Helse Nord-Trøndelag, skriver om Helseplattformen.

Det har vært en lang prosess knyttet til anskaffelse, men slik jeg ser det har det blitt gjort en grundig og god jobb av de som har jobbet i prosjektet. Veien videre blir å se på hvordan journalløsningen skal bygges, noe vi skal gjøre sammen med leverandøren. Her skal også Helse Nord-Trøndelag bidra sterkt. Derfor er vi i gang med å se på hvilket personell som kan arbeide med dette i tiden framover. Det er ulike roller og funksjoner som skal bemannes og ulike oppgaver som skal løses. Vi må benytte denne anledningen til å påvirke og utvikle systemer og prosesser for hvordan vi skal jobbe i framtiden – med mål om økt pasientsikkerhet og økt kvalitet.

Les hva tre andre direktører skriver om Helseplattformen: Grethe AasvedHelge Garåsen og Torstein Hole.

I tillegg vet vi at journalløsningen innebærer at vi må jobbe på en annen måte i framtiden. Vi må utnytte mulighetene som ligger i løsningen slik at ressursene i Helse Nord-Trøndelag brukes på en måte som gir mest mulig helse for innbyggerne. Vi skal utnytte Helseplattformen til å forbedre kvaliteten på de helsetjenestene vi yter. Derfor er det helt og absolutt avgjørende at det kliniske miljøet er med på å beslutter hvilke løsninger som blir valgt. I tillegg må løsningene være brukervennlig, slik at vi unngår unødvendig dobbeltarbeid og reduserer «plunder og heft».

Først var han skeptisk, så ble han nysgjerrig. Så bestemte overlege Kurt Krogh seg for å bli med og lage det arbeidsverktøyet han selv lenge har etterlyst

Det er mye arbeid som gjenstår før løsningen er implementert i Helse Nord-Trøndelag. Ikke minst er det en omfattende prosess knyttet til opplæring av alle som skal bruke løsningen. Alt dette jobbes det med i prosjektet, og vi har startet arbeidet med å se på hvordan vi skal gjøre dette hos oss.

Vi går inn i en krevende, men en spennende tid. Jeg tror journalløsningen i Helseplattformen blir viktig og nødvendig for at vi skal klare å løse de utfordringene vi står ovenfor i framtiden. Helseplattformen er et fundament for å kunne utvikle kvaliteten på helsetilbudet til alle i Midt-Norge.

Denne saken er hentet fra Magasinet HELSE - som omhandler Helseplattformen. Her kan du bla i den digitale utgaven av magasinet.

Vil du motta nyheter fra Helse Midt-Norge og Helseplattformen én gang i uka? Registrer deg her for å motta nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge og her for å motta nyhetsbrev fra Helseplattformen

Les mer på Helseplattformens nettsider