Vi streamer Erfaringskonferansen onsdag

Følg konferansen direkte på våre nettsider.

Illustrasjonsbilde: Colourbox

Den 3. april inviterer Helse Midt-Norge RHF til Erfaringskonferanse om kvalitet og relevans i praksisstudier, for studenter ved helse- og sosialfagutdanningene i spesialisthelsetjenesten.

Noen av temaene på konferansen er:

  • Modeller og utprøving av kombinerte stillinger/samarbeidsstillinger.
  • Styrking av veilederkompetanse.
  • Økt klinisk vurderings- og beslutningskompetanse hos sykepleierstudenter og sykepleiere.
  • Praksisforberedende aktiviteter.

På grunn av stor interesse fikk dessverre ikke alle interesserte plass på konferansen – disse har nå muligheten til å følge konferansen «live» fra våre nettsider. 

Vi legger ut streamen på våre nettsider og på Facebook – eller du kan se den direkte via vår Youtube-kanal.

Debatt og dialog

Hensikten med konferansen er å legge fram resultatene fra samarbeidsprosjektene, og diskutere videre utvikling og implementering. Det legges opp til framlegg i plenum, paneldebatt og dialog.

Les hele programmet her

Målgruppen er praksisveiledere og ledere i helsetjenesten, vitenskapelig ansatte og ledere i universitet- og høgskolesektoren, og andre som arbeider med studenter i aktuelle praksisstudier i Helse Midt-Norge.

Konferansen arrangeres på Radisson Blu Hotel, Værnes.