Velkommen til Regional brukerkonferanse 2019

Helseplattformen og helseforskning er de to største temaene når Regionalt brukerforum inviterer til årets Brukerkonferanse på Scandic Hell Hotel 11. november

Illustrasjonsbilde

Stig Slørdahl vil fortelle om hvor arbeidet med Helseplattformen står akkurat nå, etter at Helseplattformen AS er blitt opprettet. Så vil Tor Erling Evjen, som er prosjektleder for innføring i kommunene snakke om hva det nye systemet vil bety for kommunene i Midt-Norge. Sigrun Berge Engen vil fortelle om brukerpanelet som skal gi innspill til prosjektet, og Elin Reinaas vil belyse utfordringer med personvern i Helseplattformen.

På dag to vil May Britt Kjelsaas fortelle om hvilke erfaringer Helse Nord og Helse Midt-Norge har fått med brukerinvolvering i helseforskningsprosjekter. Dette temaet vil brukerrepresentant Jacob Hygen drøfte videre fra brukerrepresentantperspektivet.

Det regionale brukerutvalget vil dele ut Forskningsprisen for 2018.

Påmelding til konferansen finner du her, fristen er 1. november.

Programmet finner du her

Reise må dekkes av det lokale brukerutvalget eller brukerorganisasjonen. Opphold for øvrig dekkes av Regionalt brukerutvalg.