Vedtok tildeling av kontrakt om Helseplattformen

Styret i Helse Midt-Norge RHF har vedtatt å tildele kontrakt om anskaffelse av ny pasientjournal til Epic Systems Corporation. Vedtaket ble fattet etter en grundig gjennomgang av anskaffelsen i styremøtet fredag.

Styret får lagt fram en ny sak på neste styremøte i mars, etter en karensperiode, der de inviteres til å gi fullmakt til signering av kontrakten med Epic.

Pasientjournalen og det pasientadministrative systemet (PAS) er kjernen i helsetjenestens informasjonssystem. Løsningen som nå blir kjøpt inn skal erstatte dagens journalsystem og pasientadministrative system, samt en lang rekke spesialsystemer i sykehusene. Løsningen inneholder også funksjonalitet for kommunehelsetjeneste og fastleger og kan erstatte disses systemer.

Styreleder i Helse Midt-Norge RHF Tina Steinsvik Sund og administrerende direktør Stig Slørdahl.

Styreleder i Helse Midt-Norge RHF Tina Steinsvik Sund og administrerende direktør Stig Slørdahl.

Alle kommuner i Midt-Norge har opsjonsavtaler som gjør at de kan ta i bruk løsningen uten å gjennomføre en egen anskaffelse. Dermed får innbyggerne i Midt-Norge møte en sammenhengende helsetjeneste med sømløs samhandling mellom de ulike aktørene. Pasientene vil kunne involvere seg mer aktivt i sin egen helse og behandling, og helsedata kan lettere samles inn til forskning og utvikling.

Support og vedlikehold av løsningen, opplæring av brukere, installasjon og tilpasning, konfigurasjon og andre tjenester inngår også i anskaffelsen. Hvordan innføring skal gjennomføres er også en del av tilbudet, og krever at organisasjonene som skal bruke løsningen forbereder seg i tett samspill med leverandøren. Det har vært lagt stor vekt på å tilpasse innføringsplanen til midtnorsk helsetjenestes behov gjennom dialogen med Epic.

Programdirektør Torbjørg Vanvik under styremøtet i Helse Midt-Norge RHF fredag 8. februar 2019.

Programdirektør Torbjørg Vanvik under styremøtet i Helse Midt-Norge RHF fredag 8. februar 2019.

Da konkurransen ble utlyst ble øvre ramme for kontraktsverdi satt til 2,7 milliarder kroner (eks.mva.). Det er summen av lisenser, leverandørens tjenester og ti års vedlikehold.
- Det endelige tilbudet er godt innenfor denne rammen, sier programdirektør Torbjørg Vanvik i Helseplattformen.

Til helseplattformens forside