Utstyr til væskevarmeren «enFlow» trekkes tilbake fra markedet

Leverandøren av blod- og væskevarmaren «enFlow» uttaler at de trekker tilbake engangskassetter som blir brukt i apparatet fra markedet.

Illustrasjonsbilde av blodprøver i reagensrør.
Blodprøver. Illustrasjonsfoto: Kjetil Alsvik

​Det er ikke meldt om pasientskader i Norge eller internasjonalt som følge av bruken av disse engangskassettene. Sykehusene i Helse Midt-Norge gjennomgår nå alternative løsninger.

Apparatet «enFlow» er en væskevarmer som blir brukt til oppvarming av infusjonsvæsker og blodprodukter før disse blir gitt intravenøst. Utstyret blir produsert av Vyaire Medical og er levert av firmaet Timik i Norge. Tilbaketrekningen gjelder flere land enn Norge.

Kan føre til høye aluminiumsverdier

Når pasienter trenger store mengder blod og væske, må dette varmes opp før det blir gitt til pasienten. Dette utstyret blir brukt til oppvarmingen.

Årsaken til at leverandøren nå trekker produktet fra markedet er at det er påvist at bruk av «enFlow» kan føre til høye aluminiumsverdier i den væsken som går inn i pasienten.

Vil kartlegge konsekvenser

Bruken av utstyret blir nå avgrenset, og vil bare bli brukt i nødstilfeller, der det ikke finnes andre alternativer. Sykehusene går nå gjennom alternative løsninger, slik at man ivaretar behovet for oppvarming av blod og væsker.

De regionale helseforetakene vil i fellesskap arbeide med å kartlegge konsekvenser for pasienter og drift.