Utlysning av midler for kvalitet og relevans i praksisstudier

Vi lyser ut inntil 5 millioner kroner til prosjekter som har som mål å styrke kvalitet og relevans i praksisstudier. Søknadsfrist er mandag 2. desember 2019 klokken 15.00.

Foto: Krisin Støylen

Hvert år lyser Helse Midt-Norge RHF lyser ut inntil 5 millioner kroner til prosjekter som har som mål å styrke kvalitet og relevans i praksisstudier, slik at studentene ved helse- og sosialfagutdanningene i spesialisthelsetjenestene i Midt-Norge oppnår forventet læringsutbytte og forberedes til å møte dagens og fremtidens behov i helsetjenesten.

Det kan søkes om inntil kr. 1 million per prosjekt. Prosjektperioden er for 1-3 år med oppstart i 2020.

Det er et mål at prosjektet, eller deler av prosjektet, kan etableres i varig drift i foretaksgruppen etter prosjektperioden er over.

Midlene tildeles av Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon mellom Helse Midt-Norge, universitet og høgskoler.

Søknadene forventes å falle inn under ett eller flere satsingsområder:

1. Fra nye nasjonale forskrifter til nye lokale studieprogram - RETHO.

  • Innovative samarbeidsprosjekter som sikrer sammenheng mellom læringsaktiviteter og læringsutbytter i nye studieprogram

2. Implementering og lokal tilpasning av praksismodeller som har vist gode resultater

Følgende kan søke:

  • Ansatte i helseforetak i Helse Midt-Norge.
  • Ansatte ved universiteter og høgskoler i regionen. De treårige helse- og sosialfagutdanningene (med tilhørende videre- og masterutdanninger) blir spesielt oppfordret til å søke.

Les utlysningsbrevet i sin helhet her