Uønsket variasjon

Hvilke spesialisthelsetjenester pasienter får avhenger i mange tilfeller av pasientenes bosted. Ulike vurderinger av like tilstander og ulik behandlingskapasitet bidrar til dette, framgår det av en undersøkelse som Riksrevisjonen har foretatt.

Hvilke spesialisthelsetjenester pasienter får avhenger i mange tilfeller av pasientenes bosted. Ulike vurderinger av like tilstander og ulik behandlingskapasitet bidrar til dette, framgår det av en undersøkelse som Riksrevisjonen har foretatt.

Riksrevisjonen anbefaler at de regionale helseforetakene legger til rette for faglig samordning innad i og på tvers av helseforetak og med private leverandører av helsetjenester. Det bør også stilles tydelige krav til at helseforetak med avvikende forbruk undersøker og redegjør for sin praksis og følger opp at de eventuelt iverksetter tiltak for å endre forbruket ifølge Riksrevisjonen.

Helt siden 2014 er det gjort systematisk kartlegging av variasjon i helsetjenesten og det er bl.a. publisert helseatlas som viser med til dels betydelige geografiske forskjeller.

Her kan du lese mer om undersøkelsen som Riksrevisjonen har gjennomført

Fant du det du lette etter?