Tilskuddsordning på 715 millioner for Helseplattformen

Regjeringen foreslår i nysalderingen av budsjettet for 2019 at det settes av 715 millioner kroner for å legge til rette for deltakelse fra kommunene og fastleger i Midt-Norge i Helseplattformen.

- Det ble i statsbudsjettet for 2019 vedtatt at det skal etableres en ordning for å sikre at de kommunene som velger å gå inn i prosjektet Helseplattformen ikke skal bære risikoen for manglende deltakelse fra resten av kommunene i Midt-Norge. Prosjektet er nå i en fase hvor rammene for ordningen kan gjøres kjent. I alt foreslår regjeringen å sette av 715 millioner kroner i en tilskuddsordning på 2019-budsjettet, sier helseminister Bent Høie.

Trondheim kommune har nå gjort endelig vedtak om å delta i satsningen for et felles journalsystem for hele helsetjenesten i Midt-Norge.

Fant du det du lette etter?