Tilpasser helseforetaksgrensene til nytt kommunekart

Når kommuner i Midt-Norge slås sammen må helsetjenesten tilpasse seg. Helse Midt-Norge RHF legger i dag ut forslag til endringer i opptaksområdene til helseforetakene på høring. Innbyggerne får nytt lokalsykehus, men tjenestene blir i utgangspunktet de samme

Kart som viser helseforetaksgrensene

1. januar 2020 etableres fire nye, sammenslåtte kommuner på tvers av foretaksgrensene i Midt-Norge:
Indre Fosen - Rissa og Leksvik
Nye Åfjord - Åfjord og Roan
Heim - Hemne, Halsa og deler av Snillfjord
Nye Volda - Volda og Hornindal
I tillegg flytter Rindal fra Møre og Romsdal til Trøndelag

Det nye kommunekartet er tegnet på tvers av grensene for opptaksområdene til helseforetakene. Styret i Helse Midt-Norge foreslår at ett helseforetak i størst mulig grad skal ha ansvaret for hele spesialisthelsetjenesten i en kommune. Dette gir bedre effektivitet, bedre samhandling med kommunene og best mulig akuttberedskap.
I forslaget fra administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF ligger det at

  • Leksvik og Roan flytter fra Helse Nord-Trøndelag til St. Olavs hospital
  • Halsa flytter fra Helse Møre og Romsdal til St. Olavs hospital
  • Hornindal flytter fra Helse Førde (Helse Vest) til Helse Møre og Romsdal
  • Rindal er allerede i området til St. Olavs hospital for somatikk og prehospitale tjenester, men vil nå få alle tjenestene på samme sted

Administrerende direktør Stig Slørdahl Ingen ambulansestasjoner blir flyttet, men de ansatte vil få ny arbeidsgiver. Forslaget innebærer at noen stasjoner vil få endringer i oppdragsmengden, men ambulansedekningen vil bli den samme.

- Selv om rundt 5000 innbyggere nå må forholde seg til et nytt lokalsykehus, så mener vi at behandlingstilbudet blir like bra som i dag, sier administrerende direktør Stig Slørdahl om forslaget

Endringer for helseforetakene

At rundt 5 000 innbyggere vil bli tilknyttet et annet helseforetak vil i liten grad påvirke kapasiteten til sykehusene, men det vil påvirke helseforetakenes økonomi. Helse Nord-Trøndelag HF blir mest berørt når rundt 4 400 innbyggere overføres til St. Olavs hospital HF.
- I forslaget vårt ligger det at vi reduserer overføringene til Helse Nord-Trøndelag gradvis over to år, slik at ikke omstillingen skal bli så brå, sier Slørdahl. - Samtidig jobber vi med å tilpasse funksjonsfordelingen mellom sykehusene slik at vi får mer av den planlagte (elektive) behandlingen i lokalsykehusene. Slik frigjør vi kapasitet til flere høyspesialiserte tjenester på St. Olavs hospital. Dette kan bidra til å snu noe av strømmen tilbake til Helse Nord-Trøndelag.

Forslaget til endringer i opptaksområdene sendes på høring til alle kommunene, fylkene, fylkesmennene og det regionale brukerutvalget i Midt-Norge,  med høringsfrist 4. juni.

Du kan lese høringsbrevet her

Les om helseforetakene her