Ti søknader til Clinical Academic Groups

Ved søknadsfristens utløp har det kommet inn ti søknader til Samarbeidsorganets nye virkemiddel Clinical Academic Groups – CAG.

Bilde av Siv Mørkved fra Helse Midt-Norge og Björn Gustafsson fra NTNU.
Assisterende fagdirektør Siv Mørkved i Helse Midt-Norge og Bjørn Gustafsson, dekan ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU, er spente på utfallet av CAG-vurderingene. Foto: HELSE MIDT-NORGE

Det ser ut til at utlysningen har nådd mange og at dette virkemiddelet treffer et opplevd behov, mener assisterende fagdirektør Siv Mørkved i Helse Midt-Norge.

- CAG er ment å skulle stimulere til tverrfaglig samarbeid mellom sektorene for å imøtekomme behov for kunnskapsutvikling i helsetjenesten i regionen. Det er en noe annerledes tilnærming enn ordinære prosjektutlysninger. Vi håper derfor søknadene har truffet denne intensjonen, sier Mørkved.

LES OGSÅ: Samler krefter på tvers av miljøer for å løse utfordringer i helsetjenesten

Bjørn Gustafsson, dekan ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU, sier han forventer at søkerne har klart å få fram hvordan de skal samarbeide om ulike faglige aktiviteter som i sum vil ha effekt på helsetjenesten.

Internasjonalt evalueringspanel

- Nå vil søknadene bli underlagt vitenskapelig kvalitetsvurdering og jeg er sikker på at det er mange gode kandidater til de to første CAG-ene som skal tildeles av Samarbeidsorganet i november.

Etter en gjennomgang av formelle krav, blir søknadene oversendt et internasjonalt evalueringspanel for vurdering. Panelet ledes av administrerende direktør for Greater Copenhagen Health Science Partners, Per E. Jørgensen. Jørgensen kjenner CAG-ordningen inngående fra København, hvor det har vært utlyst tilsvarende virkemidler årlig siden 2017.

LES OGSÅ: Stig A. Slørdahl og Björn Gustafsson: - Nå må våre flinke fagmiljøer gå sammen

Evalueringspanelet skal plukke ut inntil fem søkere som inviteres til intervju med panelet i midten av oktober. Etter dette ferdigstiller panelet sin vurdering og rangering av søkerne, før Samarbeidsorganet får saken til endelig vedtak i første halvdel av november.

Åpningsmarkering i desember

Åpningsmarkeringen for de to første CAG-ene i Midt-Norge skjer i begynnelsen av desember i år.

Mørkved og Gustafsson, som har ansvaret for den første CAG-utlysningen på vegne av Samarbeidsorganet, sier de er spente på utfallet av vurderingen og hvilke søknader som når helt opp.

- I og med at dette er første gang vi har en slik utlysning kan vi kanskje forvente at det blir ekstra skarp konkurranse i år. Så vil Samarbeidsorganet fram til våren vurdere om det skal lyses ut CAG på nytt i 2020, sier de to.

Les mer om CAG-ordningen på våre nettsider