Streik ved St. Olavs hospital fra onsdag 29. mai 2019

Til sammen 86 personer fra LO og YS ved St. Olavs hospital er tatt ut i streik fra arbeidstidens begynnelse onsdag 29. mai 2019.

Streiken rammer i første omgang ikke-medisinske servicefunksjoner som kjøkken og renhold, i tillegg til enkelte administrative støttefunksjoner.

- Vi konstaterer at meklingen mellom Spekter og LO/ YS ikke førte frem, og vi synes det er sterkt beklagelig at det resulterte i en streik. Men vi respekterer utfallet, og forholder oss til situasjonen. Vårt fokus er på eventuelle konsekvenser for pasienter, sier administrerende direktør Grethe Aasved. 

Møt opp som planlagt 

Pasienter møter opp til avtalte timer og behandlinger som vanlig. Dersom det blir endringer i timeavtaler grunnet streiken, vil pasientene få beskjed fra sykehuset eller aktuell avdeling.

- En streik på et sykehus vil alltid få følger for driften, men det er foreløpig ingen fare for liv og helse. Denne situasjonen følger vi nøye, sier Aasved.

Kan søke om dispensasjon

I tillegg til St. Olavs hospital er Oslo universitetssykehus, Helse Bergen, Sørlandet sykehus, Sykehuset Østfold og Sykehuset Sørlandet rammet av streiken.

- Streiken skal i utgangspunktet ramme arbeidsgiver. Vi beklager at en streik i sykehusene dessverre også kan ramme pasienter. Vi forventer at arbeidsgiver bruker adgangen til å søke om dispensasjon, slik at en konflikt ikke går ut over liv og helse, sier forhandlingsleder Lizzie Ruud Thorkildsen i YS Spekter til NTB.

Kontaktperson ved St. Olavs hospital er kommunikasjonsdirektør Marit Kvikne, mobil 930 36 997.