PET-senteret på St. Olav utvides med syklotron

St. Olav starter produksjon av radiofarmaka

Med egenproduksjon av radiofarmaka, kan St. Olav tilby flere pasienter undersøkelser og tilføre ny kunnskap via forskning innen kreftdiagnostikk, demens og andre lidelser.

- Det har vært en fantastisk reise fra den første PET MR-gaven i 2012 og frem til godkjent syklotron. Vi skal forvalte gaven på best mulig måte. Tusen, tusen takk, sa direktør Grethe Aasved og dekan Björn Gustafsson. Foto: Johanne Nome, NTNU

Nå utvides PET-senteret i Trondheim enda en gang med gave fra Trond Mohn, denne gangen en syklotron som produserer de radioaktive isotopene som trengs for å kunne gjennomføre undersøkelser.

Radiofarmaka har til nå blitt fraktet i privatfly fra Oslo til Trondheim, og syklotronen gir helt nye muligheter innen avansert medisinsk bildediagnostikk på St. Olavs hospital og NTNU.

– Det har vært en fantastisk reise fra den første PET-MR-gaven i 2012 og frem til godkjent syklotron. Nå kan vi markere at vi har overtatt det nye bygget, med alt av utstyr og teknikk og vi har fått godkjenning fra Direktoratet for strålevern, og nå kan vi endelig produsere PET-farmaka selv. Vi er ydmyke og glade og vil si tusen takk til Trond Mohn, vi skal forvalte gaven på beste måte, sa direktør Grethe Aasved under åpningen.

– Det er stort å få lov til å stå her på sykehuset, blant mennesker som er opptatt av å hjelpe hverandre, stille riktige diagnoser og bidra med behandling. Den største gleden er å bygge opp medarbeidere, det er slik man bygger kompetanse. Teknologioverføring skjer best ved at man snakker sammen, sa Trond Mohn da han klippet snora og erklærte syklotronen for åpnet - på syklotronens dag på St. Olav. Foto: Johanne Nome, NTNU

Dekan ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, Björn Gustafsson, trakk også frem ledere og ansatte som har stått på for å realisere gaven fra Mohn.

– Det er dere som har kompetansen og står klare til å fylle bygget med innhold. Uten menneskene, engasjementet og kunnskapen, hadde ikke dette vært mulig. Tusen takk, sa Gustafsson.

Syklotronen... ser egentlig ut som en ganske vanlig maskin. Foto: Christina Y. Kalland

Les hele saken på St. Olavs hospitals nettsider