Skal du være brukerrepresentant? Ta nettkurs!

Er du fersk brukerrepresentant eller lurer på om du skal bli? Du kan nå ta et nettbasert kurs som forteller deg hvordan brukerrepresentasjon fungerer, og hvilken rolle du vil ha i spesialisthelsetjenesten

Skjermbilde fra nettkurset som viser Helse- og omsorgsminister Bent Høye
Kurset er laget i et samarbeid mellom de regionale helseforetakene, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO), Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) og Kreftforeningen.

I pasientens helsetjeneste har pasienter, pårørende og deres organisasjoner større innflytelse på planlegging, gjennomføring og evaluering av helsetjenestene. For at du som brukerrepresentant skal kunne gjøre en best mulig jobb må du kjenne til hvordan systemet fungerer, og være trygg på rollen din. Nettkurset "Digital grunnopplæring for brukerrepresentanter på systemnivå" er ment å gi deg den kunnskapen du trenger i den nye rollen din.

Kurset er universelt utformet og inneholder tekst, bilder, filmer og illustrasjoner.

Kurset har disse modulene:

  • Modul 1 Brukermedvirkning i spesialisthelsetjenesten
  • Modul 2 Din rolle som brukerrepresentant
  • Modul 3 Om spesialisthelsetjenesten
  • Modul 4 Brukerrepresentasjon i spesialisthelsetjenesten
  • Modul 5 Hvordan du bør forberede deg

Kurset er åpent tilgjengelig på nett og kan tas av alle som er interessert i brukerrepresentasjon i helsetjenesten. Du finner kurset her.

Du kan lese mer om brukermedvirkning her