Se hvem som fikk praksismidler for 2019

Helse Midt-Norge RHF har fordelt nesten 5 millioner kroner til prosjekter med mål om å styrke kvalitet og relevans i praksisstudier.

Foto: Kristin Støylen

Det var i november i fjor at Helse Midt-Norge RHF utlyste midlene.

Prosjektene skal ha som mål å styrke kvalitet og relevans i praksisstudier, for studenter ved helse- og sosialfagutdanningene i spesialisthelsetjenesten i Midt-Norge – slik at studentene oppnår forventet læringsutbytte og forberedes til å møte dagens og framtidens behov i helsetjenesten.

Det er Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon mellom HMN RHF, universitet og høgskoler som står for tildelingen, og det kan søkes om inntil 1 million kroner per prosjekt.

Søknadene forventes å falle inn under ett eller flere satsningsområder. Det kan du lese mer om her.

Søknadsfrist var 3. januar 2019. Etter en grundig vurdering av vitenskapelig kvalitet og nytte for tjenesten vedtok Samarbeidsorganet tildeling 13. februar.

Følgende prosjekter har fått tildeling:

  • Mads Solberg, NTNU, MH-fakultetet, IHA: In situ veiledningssimulering. Beløp: 650 000 kr
  • Margret Gyda Wangen, NTNU, MH-fakultetet, ISM: Samarbeidsstillinger for bedre kvalitet og relevans i praksisstudier i sykepleierutdanningen innen psykisk helse. Beløp: 300 000 kr
  • Siri Merete Brændvik, NTNU, MH-fakultetet, INB: «Swap»; Ressursutveksling mellom utdanning og praksis i fysioterapi. Beløp: 1 000 000 kr
  • Siver Andreas Moestue, NTNU, MH-fakultetet, IKOM: Fremtidsrettet, yrkesrelevant praksisundervisning i Farmasi ved NTNU. Beløp: 988 000 kr
  • Tone Lovise Solbakken, St. Olavs hospital HF, Klinikk for anestesi og intensivmedisin: 1 000 000 kr
  • Truls Ryum, NTNU, SU-fakultetet, Institutt for psykologi: Utprøving av ny praksisarena for profesjonsstudenter i psykologi. Beløp: 900 000 kr

TIl sammen 4 838 000 kroner.

Samtlige prosjekter har oppstart høsten 2019 og innebærer tett samarbeid mellom helseforetak og utdanningssektoren. 

Etter planen blir det ny utlysning tidlig i september 2019, med søknadsfrist i begynnelsen av desember. Følg med på Samarbeidsorganets nettsider for mer informasjon.

Erfaringskonferansen

De siste årene har Helse Midt-Norge RHF utlyst utdanningsmidler for å følge opp satsningsområdene i Regional plan for kompetanseutvikling og utdanning.

Den 3. april inviterer Helse Midt-Norge RHF til Erfaringskonferanse om kvalitet og relevans i praksisstudier, for studenter ved helse- og sosialfagutdanningene i spesialisthelsetjenesten.

Noen av temaene på konferansen er:

  • Modeller og utprøving av kombinerte stillinger/samarbeidsstillinger.
  • Styrking av veilederkompetanse.
  • Økt klinisk vurderings- og beslutningskompetanse hos sykepleierstudenter og sykepleiere.
  • Praksisforberedende aktiviteter.

Hensikten med konferansen er å legge fram resultatene fra samarbeidsprosjektene, og diskutere videre utvikling og implementering. Det legges opp til framlegg i plenum, paneldebatt og dialog.

Les hele programmet her

Problemstillingen er aktuell også på nasjonalt nivå. Regjeringen har varslet om en stortingsmelding som omhandler samme tema.

Målgruppen for konferansen er praksisveiledere og ledere i helsetjenesten, vitenskapelig ansatte og ledere i universitet- og høgskolesektoren, og andre som arbeider med studenter i aktuelle praksisstudier i Helse Midt-Norge.

Interessen for konferansen er såpass stor at den allerede er fullbooket. Det er mulig å melde seg på reservelisten via denne lenken.

Konferansen arrangeres på Radisson Blu Hotel, Værnes.