«Rusta for livet» – Ruskonferansen 2019

For sjette gang i historien arrangeres den store nasjonale Ruskonferansen 24. og 25. april i Trondheim. 

Thomas Seltzer, Helsesista, Aksel Tjora (bildet), Marte Hallem, Tommy Sjåfjell og Kari Lossius er blant deltagerne på Ruskonferansen 2019. Foto: Victor Kleive

Ruskonferansen er aktuell for alle som jobber med eller er interessert i rusrelaterte tema. I 2017 var det over 600 deltakere og målet er at like mange dukker opp i år for faglig påfyll og gode opplevelser gjennom plenumsforedrag og parallellsesjoner.  

Årets konferanse har fått navnet «Rusta for livet» og konferansier er Thomas Seltzer. Blant foredragsholderne finner vi både forskere, representanter for pårørendeorganisasjoner, filmskapere, politikere og psykologer.

For program, påmelding og praktisk informasjon gå inn på konferansens hjemmeside

Målet er å i fellesskap komme frem til svar på blant annet følgende spørsmål:

  • Hva er det i samfunnet og kulturen som bidrar til rusproblemer?
  • Hva er det som gjør at noen lokalsamfunn har mye problematikk og andre lite?
  • Når og hvordan overføres rusproblematikk fra generasjon til generasjon, og hvilke faktorer gjør at noen individer er mer sårbare for å utvikle rusproblemer enn andre?
  • Hvordan skal vi som samfunn hjelpe de som er mest berørt?
  • Hvordan kan vi vite hva slags behandling som virker og hva som er viktig for brukere og pårørende? Og hva kan vi gjøre for at flest mulig skal få den hjelpen de har behov for?

Påmeldingsfrist er 8. februar.