Pasientens journal

Innføring av Helseplattformen var en av mine motivasjoner for å si ja til direktørstillingen ved St. Olavs hospital, skriver Grethe Aasved, administrerende direktør ved St. Olavs hospital.

​Å være med å utvikle og ta i bruk en helt ny og moderne journalløsning gir stor mening. Vi skal innføre et system som gjør det enklere og bedre; både for pasienter og for helsepersonell. Å lykkes med dette er ikke bare viktig for regionen, men for hele det norske helsevesen.

Grethe Aasved

Grethe Aasved, administrerende direktør for St. Olavs hospital, skriver om Helseplattformen.

I dag er det vanskelig for pasienter og helsepersonell å få rask tilgang til all informasjon de trenger. Nå skal vi over på en plattform der kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten bruker samme journalløsning. Det er åpenbart at dette er viktig, både hva angår pasientsikkerhet og ressursbruk. I tillegg skal løsningen tilby en egen pasientportal. At det nå legges til rette for at pasientene kan bli mer involvert i egen helse er noe av det aller viktigste og i tråd med forventningene og samfunnsutviklingen. Med en mye mer strukturert løsning, gir det nye verktøyet betydelig bedre grunnlag for kvalitetsforbedring og forskning, og dermed enda bedre diagnostikk og behandling.

Les hva tre andre helsedirektører skriver om Helseplattformen: Torbjørn Aas, Helge Garåsen og Torstein Hole.

Det er store forventninger til at Helseplattformen vil bli en moderne og fremtidsrettet journal, men det er viktig at vi er klar over – og forbereder oss på – at veien dit vil bli krevende. Vi skal nå i gang med å sette opp løsningen, er mange dyktige helsearbeidere fra både spesialisthelsetjenesten og fra kommunene skal samarbeide, og der også brukere og pasienter skal involveres. 

Hun har loset første fase av Helseplattformen trygt i havn, men da kontrakten ble signert og feiret 20. mars var direktør Torbjørg Vanvik forlengst igang med å planlegge innføringsprosjektet

Det viktigste vi gjør nå er å planlegge for at driften skal påvirkes minst mulig og at det legges stor vekt på opplæring. Innføring av et nytt verktøy som dette kan aldri gå smertefritt, og i begynnelsen vil mange oppleve det som tungvindt og komplisert siden det påvirker innarbeidede arbeidsrutiner i hverdagen.

Men det er stort engasjement i fagmiljøet på St. Olav, og det lover godt. Mitt ønske er at man vil oppleve én helsetjeneste som kommuniserer og samhandler godt mellom de ulike nivåene i behandlingskjeden, til beste for pasientene.

Denne saken er hentet fra Magasinet HELSE - som omhandler Helseplattformen. Her kan du bla i den digitale utgaven av magasinet.

Vil du motta nyheter fra Helse Midt-Norge og Helseplattformen én gang i uka? Registrer deg her for å motta nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge og her for å motta nyhetsbrev fra Helseplattformen

Les mer på Helseplattformens nettsider