Ønsker brukerpanel for oppsett av Helseplattformen

Brukermedvirkning blir sentralt i arbeidet med Helseplattformen. Onsdag møttes brukerrepresentanter fra hele regionen for å finne ut hvordan det kan løses.

Bilde av brukere
Fra venstre: Hanne-Lillian Søvik, nestleder i Regionalt brukerutvalg (RBU) i Helse Midt-Norge RHF, Snorre Ness, leder RBU, Astrid Seim Eikeland fra eldrerådet Trondheim kommune og Victoria UIstein Sporsheim fra ungdomsrådet Helse Møre og Romsdal HF.

- Det er kjempeflott at en har tatt initiativ til at det skal kunne bli et brukerpanel. Da har de hørt på innspillene som har kommet fra Regionalt brukerutvalg i innstillingen, sier Hanne-Lillian Søvik, nestleder i Regionalt brukerutvalg (RBU) i Helse Midt-Norge RHF.

Brukerrepresentanter fra hele den midtnorske helseregionen var til stede da Helse Midt-Norge, Regionalt Brukerutvalg og Helseplattformen inviterte til workshop med nettopp brukermedvirkning som tema i Stjørdal onsdag. En mulig etablering av et brukerpanel knyttet til Helseplattformen var noe av det som ble diskutert.

- Regionalt brukerutvalg vil gjerne ta initiativ til å få laget et brukerpanel. Vi mener det er riktig å gjøre. Det er nå satt av midler for å gjennomføre dette, og det er bra. Man må finne ut hvordan man skal gjøre det med tanke på mandater. Det er mange veier å gå, sier Søvik.

Bedre for unge og eldre

Victoria UIstein Sporsheim fra ungdomsrådet Helse Møre og Romsdal HF understreker at det er viktig å få med seg ungdommene i det videre arbeidet.

- Det er ungdommene som skal bruke journalen i fremtiden, de må få formidlet hva som er viktig for dem. Eksempelvis er ungdomsrådet veldig opptatt av overgangen fra barne- og ungdomsavdeling til voksenavdeling. Systemet vi har i dag fungerer ikke godt nok. Der kan Helseplattformen bidra til å gjøre overgangen bedre, sier Sporsheim.

Også brukerrepresentanter fra Trondheim kommune deltok på workshopen, blant annet representert med Astrid Seim Eikeland fra eldrerådet. Hun mener Helseplattformen gir mange muligheter, både for unge og eldre.

- Jeg tror det er viktig at de eldre også får tilgang til Helseplattformen, og at de får troa på at de kan bli fortrolige med nettløsningen. Det er en utfordring, i alle fall for de eldste, sier Eikeland.

LES OGSÅ: Fastlegene med på laget

Bilde fra workshop Helseplattformen

Brukerrepresentanter fra hele den midtnorske helseregionen var til stede da Helse Midt-Norge, Regionalt Brukerutvalg og Helseplattformen inviterte til workshop med brukermedvirkning som tema.

«Mulighetenes marked»

Søvik fra RBU karakteriserer Helseplattformen som et «mulighetenes marked».

- Det er kjempepositivt at jobben med brukermedvirkning er i gang, og at det er satt av midler til det, men workshopen burde ha vært arrangert enda tidligere. Det springende punktet i dette er å få med kommunene og fastlegene på laget, sier Søvik.

- Hvorfor er brukermedvirkning så viktig i etableringen av Helseplattformen?

- Det er enkelt å svare på det – det er min journal, sier Søvik, og får støtte fra de to andre.

- En kan bli matt av å se alle områdene som vi må diskutere oss gjennom for å gjøre Helseplattformen mest mulig brukervennlig. Det er veldig omfattende. Samtidig tror jeg det er viktig å se på dette nå, i forkant av oppstart. Dette er noe vi har ventet på lenge, sier Eikeland.

- Vil skape trygghet

Eikeland, Sporsheim og Søvik er positive til Helseplattformen, som de tror kan bidra til å bedre hverdagen for både pasienter/brukere og ansatte.

- Jeg håper det. Det er en god del risikoer med tanke på sikkerhet og skjerming, og det er en utfordring at kanskje ikke alle er i stand til å bruke det nye systemet. Selv om det er mange problemstillinger vil det i sin helhet være en positiv endring, sier Søvik.

Eikeland sier det er en fordel at brukerne vil slippe å forholde seg til så mange kanaler.

- Man slipper å være sin egen sykepleier, advokat og oppfølger, slik noen opplever i dag. Har du ulike diagnoser, er det ikke slik at de ulike avdelingene snakker med hverandre. Det er en stor frustrasjon for mange, sier Eikeland.

LES OGSÅ: Trondheim sa ja til Helseplattformen

Når Helseplattformen er ferdig utviklet og i bruk, vil det skape trygghet for brukerne, fastslår de tre.

- Helseforetakene snakker så flott om trygghet, respekt og kvalitet. For meg som pasient er tryggheten veldig viktig. De ansatte vil trolig få merarbeid den første tiden, men så snart systemet er innkjørt vil det gjøre hverdagen deres enklere, tror jeg, sier Søvik.

Sigrun Berge Engen

Kommunikasjonssjef Sigrun Berge Engen i Helseplattformen ledet deler av workshopen.

Stort engasjement

Helseplattformen kommer med en pasient- eller innbyggerportal som vil gi helt nye muligheter for kontakt mellom pasient og helsetjeneste.  Arbeidet med å bygge og tilpasse portalen er nå under planlegging, og innspill fra brukere blir spesielt viktig når det kommer i gang for fullt. 

Gevinst – altså hvilke målbare forbedringer Helseplattformen skal gi – var også noe av det som sto på programmet denne dagen. Det var satt av mye tid til gruppearbeid og dialog både om forventninger til forbedring og om brukerinvolvering videre fremover.

Leder for RBU Snorre Ness sier det ble en fin dag preget av mange engasjerte innlegg.

- Litt av tilbakemeldingen er at det med brukermedvirkning burde ha vært satt på dagsorden tidligere, noe vi i RBU også har mast om.  Nå skal vi i samarbeid med prosjektet og Trondheim kommune sørge for at Helseplattformen blir best mulig for alle våre brukere, sier Ness.

Les mer om Helseplattformen her