Nytt styre i aksjeselskapet

7. oktober 2019 ble det i generalforsamling utnevnt nytt styre til Helseplattformen AS. Ny styreleder er Håkon Einar Grimstad.

​Forenklet generalforsamling ble avholdt i henhold til aksjeloven § 5-7, og hadde sak om ny styresammensetning på agendaen.

På vegne av Helse Midt-Norge RHF fremmet administrerende direktør Stig Slørdahl forslag om at Håkon Einar Grimstad, Arne Sverre Dahl og Gunn Fredriksen trer inn i styret. Samtidig ble Grete Aasved, Grete Enge Garshol og Helge Magne Røsstad Garåsen foreslått ut av styret.

Forslaget ble vedtatt og styret i Helseplattformen AS har etter generalforsamlingen følgende medlemmer:

Håkon Einar Grimstad, styrets leder
Anne-Marie Barane, styrets nestleder
Terje Gårdsmoen, styremedlem
Arne Sverre Dahl, styremedlem
Gunn Fredriksen, styremedlem

I tillegg kommer to medlemmer, med varamedlemmer, som velges av de ansatte i tråd med aksjelovens bestemmelser. Frem til valg av disse er gjennomført, møter Grete Enge Garshol som observatør i styret.

Til Helseplattformens forside