Ni nye metoder innføres

Beslutningsforum for nye metoder har sagt ja til legemidler til behandling av føflekkreft, opioidavhengighet, brystkreft, ulcerøs kolitt, binyrebarksvikt, hypofosfatemi, plakkpsoriasis, leukemi og eosinofil øsofagitt.

Illustrasjonsbilde: Mammografi

Totalt ble elleve nye metoder besluttet i dette møtet.

Du kan lese om alle beslutningene på nettsidene til Nye metoder her.