Når en i familien blir syk, berører det hele familien

Hensikten med «barn som pårørende-dagen» er å synliggjøre sykehusets arbeid med barn som er pårørende, og å vise at dette er en del av helsehjelpen.

Bilde av en stand
Barn som pårørende-dagen ble markert med stand på sykehus, DPS og på kjøpesenter i Møre og Romsdal.

- Dere gjør en superviktig jobb». 

- Hvor kan man henvende seg for å få mer informasjon?

- Dette skulle jeg ha visst for lenge siden.

Dette var noen av uttalelsene fra forbipasserende til standene i forbindelse med «barn som pårørende-dagen» 24. april.

Barn som pårørende-dagen er en årlig begivenhet der barneansvarlige i Helse Møre og Romsdal informerer foreldre, barn, ansatte og andre interesserte om tilbudet sykehusene har til barn og ungdom med foreldre og søsken som er alvorlig syke.

Barn reagerer ulikt

Når en i familien blir syk, berører det hele familien. Sykdom innebærer endringer i livssituasjonen, og barn og ungdoms hverdag kan bli preget av uro og bekymring. Det er viktig at de voksne ikke glemmer hvordan de unge har det i denne situasjonen.

Når foreldre som tidligere har ordnet alt, forandrer seg og blir avhengig av andres hjelp, kan dette virke skremmende for barn og ungdom. Selv om noen barn og unge ser ut til å mestre dette bra, vet vi at mange bekymrer seg og at barn kan reagere ulikt.

Mye avhenger av hvor gamle barna er, hva som har skjedd med foreldrene, og ikke minst hva slags forklaring barna har fått. En del foreldre ønsker å skjerme barna for det som skjer, noe som ikke alltid er bra da barnas fantasier kan være svært skremmende. Det er derfor viktig at barna får ærlige forklaringer om forelderens tilstand.

Synliggjøre sykehusets arbeid

Temaene ovenfor var noe av det som ble diskutert med dem som besøkte standene. Hensikten med dagen var å synliggjøre sykehusets arbeid med barn som pårørende, og å vise at dette er en del av helsehjelpen.

Helseforetaket har barneansvarlig helsepersonell på alle aktuelle seksjoner. De har ansvar for å fremme og koordinere helsepersonellets oppfølging av mindreårige barn og ungdom når foreldre eller søsken er alvorlig syke.

Barneansvarlige i Helse Møre og Romsdal helseforetak sto på stands forskjellige steder på sykehusene, DPS og kjøpesenter.

Noen av de forbipasserende hadde det travelt, mens andre var nysgjerrige og tok kontakt med standen. For å komme i kontakt med barn og mindre søsken ble det delt ut små lykketroll, ballonger og godteri. Noen fikk også med seg lykketroll til barn de skulle besøke. Det at barn og ungdommer blir sett og får et hyggelig møte med sykehuset, er viktig.

Lovpålagt oppgave

Barn som pårørende-dagen er også en påminnelse til ansatte i sykehuset. Selv om dette er en lovpålagt oppgave i helseforetaket, er det en del ansatte som ikke har kunnskap om barn som pårørende-arbeidet.

Fra 1. januar 2010 ble helsepersonell lovpålagt å bidra til nødvendig informasjon og oppfølging av barn/ungdom under 18 år av pasienter som er psykisk syke, rusmiddelavhengige eller somatisk syke eller skadde.

Les også:

Informasjonsbrosjyre til voksne

Informasjonsbrosjyre til barn og ungdom