Nå får de sanntidsinformasjon om ambulansen

Ambulansetjenesten i Midt- Norge har installert nettbrett i sykekupeen og fører nå elektronisk ambulansejournal. Systemet gir sanntidsinformasjon inn til sykehusets akuttmottak, hvor pasienten skal leveres. Dette gjelder for hele Helse Midt-Norge.

Prehospital elektronisk pasientjournal er et journalsystem, som vil bidra til å optimalisere samhandlingen mellom ambulansetjeneste og sykehus. Den digitale informasjonen oppdateres kontinuerlig og gir viktig sanntids informasjon om pasienten.

Ambulansetjenesten har tidligere benyttet papirjournaler for å dokumentere oppdragene de utfører. Fra 20. juni 2019 vil sykehusene kunne motta digital informasjon direkte fra ambulansen som underlag for planlegging av videre pasientbehandling i sykehuset.


For sykehusene vil dette bidra til å sikre et mottak av pasienten med riktig og viktig kompetanse til stede, basert på informasjonen som er tilgjengelig.

St. Olavs hospital HF ved Felles Mottaksavdeling, Orkdal Sjukehus, er det sykehuset i Midt-Norge som først tar i bruk systemet den 20.juni 2019.
Ansatte og ledelse ved akuttmottak og legevaktsentral ved Orkdal Sjukehus, ser løsningen som et fremskritt som vil bidra til økt samhandling mellom de prehospitale tjenestene og sykehuset. Dette vil igjen bidra til økt pasientsikkerhet og forbedring i pasientlogistikken.