Markering av Midt-Norges første Clinical Academic Groups

Mandag 2. desember inviterer vi til en markering av tildelingen av Midt-Norges første Clinical Academic Groups.

Det internasjonale evalueringspanelet og samarbeidspartnere etter gjennomført intervjurunde i Trondheim: Björn Gustafsson, Reinhardt Fässler, Per E. Jørgensen, Eva Tiensuu Janson, Siv Mørkved og Arild Skaug Hansen.

​For to uker siden ble det klart hvem som fikk tildelt de to første Clinical Academic Groups (CAG) i Midt-Norge.: Den første gikk til Improved cardiac diagnostic imaging at the patients’ point of care, med førsteamanuensis Håvard Dalen, NTNU som leder og klinikksjef Rune Wiseth, St. Olavs hospital som nestleder.

Den andre søknaden som fikk tildeling var CAG IBD – Precision medicine in inflammatory bowel disease, med professor Arne Sandvik, NTNU som leder og overlege Ann Elisabet Østvik, St. Olavs hospital som nestleder.

Les hele saken om tildelingen her

For å feire de to tildelingene inviteres det til en markering i Auditorium KA11 i Kunnskapssenteret på Øya i Trondheim, mandag 2. desember kl. 13.00 – 14.15.

I tillegg til en offisiell tildeling vil det bli en presentasjon av årets CAG-er.

To ph.d.-stipend og 1 million kr

Hver CAG tildeles to ph.d.-stipend pluss årlig basisfinansiering på 1 million. Finansieringen gis for tre år, med mulighet for ytterligere tre år etter evaluering. De involverte partnerinstitusjonene og Samarbeidsorganet har dessuten forpliktet seg til støtte CAG-ene både organisatorisk, teknisk og administrativt slik at de får gjennomført sin faglige aktivitet på en best mulig måte. Det innebærer også aktiv oppfølging fra Samarbeidsorganets CAG-ansvarlig.

Det internasjonal vurderingspanelet mener begge de to søknadene er vitenskapelig svært sterke, godt organiserte og forankret, og har potensial for stor klinisk effekt og implementering i regionen. Begge søknader har dessuten gode planer for brukermedvirkning, kompetansedeling og opplæring, samt ivaretar translasjonsperspektivet gjennom sterk kobling mellom forskning og klinikk.

Leder for det internasjonale evalueringspanelet Per E. Jørgensen sier de var imponert over det faglige nivået på søknadene.

Du kan lese mer om CAG og om de to tildelte sentrene på nettsiden: helse-midt.no/cag

Intervju med leder for evalueringspanelet Per E. Jørgensen