Markerer sarkoidose-dagen over hele landet

April er den internasjonale sarkoidose-måneden, og 30. april markeres sarkoidose-dagen på fem sykehus i Norge, blant dem på Ålesund sykehus.

Røntgenbilde av en brystkasse.
Sarkoidose kan ramme lunger, øyne, hud, lymfeknuter og andre organer. Foto: Colourbox

Sarkoidosedagen ble markert for første gang i 2018 – da Norsk Sarkoidose Forening (NSF) hadde stand på fem ulike norske sykehus.

I år gjentar foreningen bedriften, med markering og stand i Oslo, Stavanger, Tromsø, Lillehammer og ved Ålesund sykehus.

Rammer unge voksne

Sarkoidose er en type betennelse som kan ramme lunger, øyne, hud, lymfeknuter og andre organer. Det er en relativt sjelden sykdom som man ikke kjenner årsaken til. Det er beregnet at det forekommer cirka 27 tilfeller per 100 000 innbyggere.

Sykdommen er sjelden hos barn. Den starter som regel før 40-årsalderen, oftest mellom 30-50 år, og den forekommer dobbelt så hyppig hos kvinner som hos menn. Ifølge foreningens hjemmesider forekommer den hyppigst i Skandinavia og Nord-Europa.

Vil spre info om sykdommen 

NSF har eksistert siden 2002. Foreningen skal være en støttespiller til alle som har sykdommen og samtidig arbeide for at sarkoidose blir allment kjent blant helsepersonell og helsemyndigheter.

Videre ønsker NSF å være en pådriver for at forskningsmiljøer og de ulike helseinstansene/-personell sammen inspireres til og utforske og finne løsning på sykdomsbildet.

Les mer om sykdommen og foreningen på NSFs hjemmesider.

Vil du motta nyheter fra Helse Midt-Norge én gang i uka? Registrer deg her og motta vårt nyhetsbrev