Lyser ut regionale forskningsmidler til prosjekter i 2020

Vi lyser ut regionale forskningsmidler fra Helse Midt-Norge RHF til medisinske og helsefaglige prosjekter for oppstart i 2020. Søknadsfrist er 13. juni.

Utlysningen er åpen for ansatte i helseforetakene i regionen, og for ansatte ved universiteter/høyskoler og private aktører i samarbeid med helseforetak. Foto: Colourbox

Det er Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon (Samarbeidsorganet) som lyser ut forskningsmidlene fra Helse Midt-Norge RHF.

Utlysningen er åpen for ansatte i helseforetakene i regionen, og for ansatte ved universiteter/høyskoler og private aktører i samarbeid med helseforetak. 

Hvert år lyser Helse Midt-Norge RHF ut om lag 60 millioner kroner til forskningsprosjekter innen medisin og helse i regionen. Årets utlysning er nå tilgjengelig på våre nettsider.

Søknadsfrist er 13. juni 2019 kl. 15.00. Tildeling vedtas av Samarbeidsorganet i november.

Ulike søknadskategorier

Det lyses ut forskningsmidler innenfor følgende søknadskategorier:

  • Doktorgradsstipend (ph.d.), kjent kandidat (inntil tre år)
  • Doktorgradsstipend (ph.d.), ukjent kandidat (inntil tre år)
  • Postdoktorstipend (inntil tre år)
  • Forskerstipend (inntil tre år)
  • Stillinger rettet mot innovasjon (ph.d.-, postdoktor- eller forskerstipend, inntil tre år)
  • Prosjektmidler fra kr 500 000 til 1 mill. årlig i ett til tre år
  • Utenlandsopphold med varighet fra tre til tolv måneder.

Det er også mulig å søke om ekstra driftsmidler i stillingssøknader, tilsvarende inntil kr 200 000 per år i tre år.

Det er et krav om at prosjektet skal ha aktivt samarbeid fra minst én ansatt i et helseforetak, og samarbeid og forankring i klinikken skal synliggjøres i søknaden.

Prosjektene som mottar tildeling i denne utlysningen kan tidligst ha oppstart 1. januar 2020, og må senest være igangsatt innen 1. august 2020.

Søknad med vedlegg leveres i søknadssystemet eSøknad. Søknadsfrist er 13. juni kl. 15.00.

Mer informasjon

Les mer om utlysningen på vår nettside «For deg som skal søke midler».

Her kan du lese utlysningsteksten i sin helhet (pdf), og her finner du engelsk versjon av utlysningsteksten og retningslinjer.

Har du spørsmål, kan du kontakte sekretariatet for Samarbeidsorganet: samarbeidsorganet@mh.ntnu.no