Lyser ut midler til forskning innen antibiotikaresistens

Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM) lyser ut midler til forskning. Søknadsfrist er 1. oktober 2019.

Illustrasjonsbilde: Colourbox

Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM) er et nasjonalt helseregister med sekretariat ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Prosjektstøtte forutsetter imidlertid ikke at det benyttes data fra NORM-registeret. Søknader om forskningsmidler vil bli behandlet av Fagrådet i NORM.

Formålet med forskningen i denne utlysningen er:

  1. Kartlegge resistens mot antimikrobielle midler i mikrober
  2. Fremme kunnskap om årsaker til resistensutvikling i mikrober 
  3. Fremme kvaliteten på forebyggende tiltak mot utvikling og utbredelse av resistens

Maks 50 000 i støtte

Støtten til enkeltprosjekter vil normalt være begrenset til maks 50 000 kr. NORM-midler kan ikke brukes til å dekke administrasjonsutgifter på institusjonsnivå. Det kan søkes om midler til reagenser, forbruksmateriell, timelønn til assistent (for eksempel bioingeniør), presentasjon av aktuelle studier på møter og kongresser, hospitering og lønn for arbeid i eget prosjekt.

Fagrådet vil spesielt stimulere til samarbeid på tvers av spesialiteter og fagmiljøer og til forskning i kliniske avdelinger og i allmennpraksis. Fagrådet vil også prioritere forskning på bruk av antibiotika og forebyggende tiltak mot resistens, samt forskningsprosjekter i mindre fagmiljøer i ulike deler av landet.

Les hele utlysningen på Universitetssykehuset i Nord-Norges hjemmesider

For flere lere forskningsrelaterte utlysninger - se våre nettsider