Lanserer videoserie om rusmiddeltesting

Videoserien «Rusmiddeltesting – kort forklart» tar for seg generelle prinsipper for rusmiddeltesting – og spesifikke forhold ved testing for alkohol og cannabis.

Skjermprint fra en av videoene

Det er Norsk forening for klinisk farmakologi (NFKF) som nå lanserer videoserien «Rusmiddeltesting – kort forklart».

Videoene er utformet i sjangeren animated infographics eller explainers og tar for seg generelle prinsipper for rusmiddeltesting og spesifikke forhold ved testing for alkohol og cannabis. Lengden på videoene, om lag tre minutter, gjør at de kan ses av en travel rekvirent på det tidspunktet det trengs, skriver utviklerne, i Tidsskrift for Den norske legeforening.

400 000 prøver i året

Kort fortalt går rusmiddeltesting ut på å analysere biologisk materiale som blod, urin, spytt eller hår for å avdekke inntak av rusmidler. Cirka 40 laboratorier i Norge tilbyr denne tjenesten og det anslås at det utføres om lag 400 000 unike prøver i Norge hvert år. I tillegg brukes hurtigtester av rusmidler i stort omfang.

Formålet med prøvene kan være medisinsk eller juridisk begrunnet. Det kan handle om diagnostikk av en bevisstløs person eller oppfølging av rusmisbrukere i behandling, eller det kan dreie seg om tap av foreldrerett eller i etterforskning av unaturlige dødsfall. De som ber om prøvene er alt fra rusbehandlingsinstitusjoner og sykehusavdelinger til barnevern, politi og bedriftshelsetjeneste.

Fikk innovasjonsmidler i 2016

Rusmiddeltesting er et komplisert fagområde, og ofte er ikke rekvirentene godt nok informert. Det finnes mye skriftlig informasjon om emnet, men fram til nå har det manglet et enkelt og brukervennlig læringsverktøy som kan være til hjelp.

Prosjektet mottok 400 000 kroner i innovasjonsmidler fra Helse Midt-Norge i 2016 og var blant de 18 første i regionen som fikk denne støtten. Utviklerne håper videoene kan bidra til å gjøre rusmiddeltesting mer forståelig for alle involverte.

Her kan du se de tre videoene:

Rusmiddeltesting kort forklart: Prøvematerialer

Rusmiddeltesting kort forklart: Etanol

Rusmiddeltesting kort forklart: Cannabis