Lederartikkel fra Magasinet HELSE

Lagspill og banehalvdeler

Det er seks år siden et samlet Storting sluttet opp om visjonen «Én innbygger – én journal». Stortingsmeldingen med dette navnet ga utgangspunkt for et arbeid som har pågått i Helse Midt-Norge siden.

Porterttbilde av Stig Slørdahl

Helseplattformens signering av avtale med Epic er både en viktig milepæl og et startskudd, skriver Stig Arild Slørdahl, adm.dir. i Helse Midt-Norge RHF.

Nå har vi tegnet avtale med leverandøren Epic om en felles journalløsning for hele helsetjenesten i vår region. Det er en viktig milepæl og samtidig et startskudd.

LES OGSÅ: Krevende å få innholdet i Helseplattformen på plass, men det er meget nødvendig, skriver Snorre Ness, leder i Regionalt brukerutvalg

For det er nå byggearbeidet starter. Vi trenger lagspillet mellom teknologer og helsepersonell for å sette opp systemet slik at det blir tjenlig for vår norske helsehverdag. Samspillet som utøves daglig mellom fastlege, sykehus og pasient vil bli understøttet av et felles system som skal fjerne det som oppleves som plunder og heft.

Kvalitetsløft for helsetjenesten

De siste årene har bedre organisering av behandlingsforløp (eller pakkeforløp) bidratt til å gi økt forutsigbarhet og kvalitet for pasienten. Helseplattformen gir oss et verktøy for å gjøre dette enda bedre framover. Nå vil prøvesvar, medisinlister og dokumentasjon med mer følge den enkelte pasient og være tilgjengelig i sanntid for alle som skal ha tilgang.

Det vil være et kvalitetsløft for helsetjenesten.

Denne saken er hentet fra Magasinet HELSE - som omhandler nettopp Helseplattformen. Her kan du bla i den digitale utgaven av magasinet.

Vi har samarbeidet tett med kommuner, fastleger og sykehus om kravspesifikasjonen for Helseplattformen. Det skal vi fortsette med, for i dette lagspillet er det ikke hvilken banehalvdel du hører hjemme på som er avgjørende. Vi som arbeider i helsetjenesten skal være på lag med deg som er pasient. Denne utgaven av magasinet HELSE handler nettopp dette. God lesing!

Vil du motta nyheter fra Helse Midt-Norge én gang i uka? Registrer deg her og motta vårt nyhetsbrev