Ja til seks nye metoder

Beslutningsforum for nye metoder har sagt ja til seks nye metoder inkludert behandling for multippel sklerose (MS), lungekreft, hemofili A og alvorlig astma. Totalt ble ni metoder besluttet i møtet den 18. november.

Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto: Barn og mor holder hender.
En av beslutningene er at legemiddelet rituksimab kan brukes til behandling av relapserende remitterende multippel sklerose (RRMS).

Pasientene skal informeres om at behandling med rituksimab ved RRMS gis utenfor godkjent indikasjon, årsaken til dette og hva det innebærer. Behandling med rituksimab skal registreres i Norsk MS-register.