Ja til brystkreftmedisin

Pertuzumab (perjeta) fikk ja til neoadjuvant og adjuvant behandling av brystkreft, avgrenset til pasienter med lymfeknutepositiv brystkreft, i møtet til Beslutningsforum for nye metoder den 17. juni. Totalt ble sju metoder besluttet i dette møtet.

Mammografi kan bidra til at brystkreft oppdages. Foto: Colourbox

​Pertuzumab (Perjeta) for neoadjuvant og adjuvant behandling av brystkreft, avgrenset til pasienter med lymfeknutepositiv brystkreft. Den nye avtalen er også en revisjon av eksisterende tilleggsavtale for metastatisk HER2-positiv brystkreft, som ble innført før prinsippet om flat rabatt, og anses som mer hensiktsmessig enn dagens avtale. 

Hovedprinsippet om flat rabatt ligger fortsatt fast. Det forutsettes at prisen er lik eller lavere enn prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.

Du kan lese mer på Nye metoder sine nettsider