Involverende prosess før mandat vedtas

- Vi ønsker et solid fundament og mandat på plass før vi starter utredningsarbeidet for en eventuell sammenslåing av St. Olavs hospital HF og Helse Nord-Trøndelag HF til ett helseforetak for Trøndelag, sier styreleder Tina Steinsvik Sund i Helse Midt-Norge RHF.

​Styret legger til grunn at ansatte i helseforetakene, brukerrepresentanter, representanter fra kommuner og fylkeskommune og andre samarbeidspartnere får anledning til å komme med innspill til mandatet og det forutsettes en bred involvering i selve utredningsarbeidet. Et forslag til mandat for utredningen vil kunne legges fram for styrebehandling i mars 2020.

Med bakgrunn i regional utviklingsplan har administrerende direktør foreslått å utrede fordeler og ulemper ved en mulig sammenslåing. Utredningen må klargjøre om en sammenslåing kan bidra til å styrke det samlede tjenestetilbudet og kvaliteten på pasientbehandlingen.

I styrevedtaket heter det at utredningen vil legge til grunn gjeldende nasjonale føringer, Helse Midt-Norges Strategi 2030 og Regional utviklingsplan. Dette innebærer både at det høyspesialiserte tilbudet ved St. Olavs hospital og dagens desentraliserte spesialisthelsetilbud med akuttsykehusene i Namsos og Levanger skal bestå.

Fant du det du lette etter?