Innfører genprofiltest for brystkreft

En genprofiltest for å forhindre unødvendig behandling av brystkreft er besluttet innført av Beslutningsforum for nye metoder. Legemidler til behandling av brystkreft, Wilsons sykdom, myelogen leukemi, systemisk mastocytose og lungekreft fikk også ja.

Kvinne får mammografi
Kvinne får mammografi

​I tillegg ble kommunikasjonsstrategi i Nye metoder besluttet. Totalt ble ni metoder besluttet i møtet.

Du kan lese mer om beslutningene på nettsidene til nyemetoder.no