Innfører entablettformulering til HIV-infeksjon

Tre legemidler ble besluttet på Beslutningsforum for nye metoder sitt møte den 18. mars. Entablettformulering for HIV-infeksjon ble besluttet innført, mens legemidler til benmargskreft og smertebehandling ikke innføres.

Illustrasjonsbilde

Entablettformuleringen med biktegravir/emtricitabin/tenofoviralafenamid (Biktarvy) kan innføres til behandling av hiv-infeksjon.

Legemiddelet må inngå i framtidige LIS-anbud og kan først tas i bruk fra neste anbud trer i kraft forutsatt at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.