Ingen markante forskjeller i overlevelse etter sykehusinnleggelse

Hvor man bor i landet har lite å si for om man overlever etter å ha blitt lagt inn på sykehus. Det viser de nasjonale kvalitetsindikatorene som ble publisert denne uka.

Oversikten viser at pasienter i Helse Midt-Norge og Helse Vest har en noe høyere overlevelse enn pasienter fra resten av landet, men differansene er svært små. Foto: Kristin Støylen

På landsbasis i 2017 var sannsynligheten for overlevelse etter en sykehusinnleggelse – uansett årsak – på 95,4 prosent. Det går det frem av resultatene fra de nasjonale kvalitetsindikatorene som ble publisert torsdag.

Da har man sett på overlevelse innen 30 dager etter innleggelse ved en av de tilstandene som står for 80 prosent av dødeligheten. Tallet er uendret fra 2016.

Høyere overlevelse i Midt-Norge

Oversikten viser at pasienter i Helse Midt-Norge og Helse Vest har en noe høyere overlevelse enn pasienter i Helse Nord og Helse Sør-Øst, men differansene er svært små.

I vår helseregion ligger alle helseforetakene over landsgjennomsnittet: Helse Møre og Romsdal og Helse Nord-Trøndelag har begge 95,7 prosent overlevelse, mens St. Olavs hospital ligger på 95,5 prosent.

Også når det kommer til overlevelse etter sykehusinnleggelse for hoftebrudd, kommer Helse Midt-Norge godt ut. Ved St. Olav er prosentandelen 92,5 prosent, ved Helse Nord-Trøndelag 92 prosent og ved Helse Møre og Romsdal 91,5 prosent.

Små differanser

Landsgjennomsnittet i 2017 for overlevelse etter 30 dager ved hoftebrudd er på 91 prosent, mot 91,6 prosent i 2016.

Når det kommer til kvalitetsindikatoren «Reinnleggelse innen 30 dager for eldre pasienter etter sykehusinnleggelse for hjerneslag» gjør Helse Midt-Norge det noe dårligere enn gjennomsnittet i Norge. Men heller ikke her er differansene store.

Landsgjennomsnittet i 2017 er på 11,2 prosent (mot 11,3 prosent i 2016). I Helse Møre og Romsdal er tallet 12,6 prosent, St. Olavs 12,8 prosent og Helse Nord-Trøndelag 13,6 prosent.

Må redusere forskjellene

Tallene fra undersøkelsen viser at de de norske helsetjenestene gir stadig mer og bedre behandling, samtidig som det stadig er visse variasjoner geografisk og mellom de ulike tjenesteområdene.

- Kvalitetsforbedring er noe vi jobber med kontinuerlig. Vi må redusere forskjellene for å gi pasientene et bedre tilbud. Disse målingene gjør at vi enklere kan følge utviklingen og gå dypere inn i vårt kvalitetsarbeid sammen med Helseforetakene, sier Henrik Sandbu, fagdirektør i Helse Midt-Norge.

Se oversikt over alle de nasjonale kvalitetsindikatorene på Helsedirektoratets nettsider.