Helseplattformen lanserer egne nettsider

Helseplattformen AS lanserte i dag egne nettsider. De nye sidene vil samle all informasjon om selskapet, prosjektet og produktet Helseplattformen

​Helseplattformen har så langt hatt nettsider under Helse Midt-Norge RHF, men med eget domenenavn

Helse Midt-Norge sitt nettsted vil bli omarbeidet slik at det vil beskrive det regionale helseforetaket sin eierrolle i forhold til Helseplattformen.

Illustrasjonsbilde som viser de nye nettsidene til Helseplattformen