Helseplattformen blir aksjeselskap

Styret i Helse Midt-Norge RHF vedtok fredag å opprette aksjeselskapet Helseplattformen AS. Selskapet eies ved oppstarten av Helse Midt-Norge, men det legges til rette for at flere eiere kan bli aktuelt.

Helseplattformen skal anskaffe og innføre en felles løsning for pasientjournal for spesialist- og primærhelsetjenesten i Midt-Norge, og denne skal eies og forvaltes i fellesskap. Selskapet opprettes for å forvalte avtalen med leverandøren som er valgt og ivareta felles aktiviteter i forbindelse med innføring og videre avtaleforvaltning.

Styreleder Tina Steinsvik Sund i Helse Midt-Norge RHF.

Styreleder Tina Steinsvik Sund i Helse Midt-Norge RHF.

I anskaffelsesfasen har Helseplattformen vært organisert som et program med flere delprosjekter. Helse Midt-Norge RHF og Trondheim kommune har stått som eiere. Trondheim kommune har fortsatt ikke endelig avklart sin utløsing av opsjon på journalløsningen, derfor stifter det regionale helseforetaket selskapet alene, men dette kan altså endres etter hvert.

Ulike former for organisering har vært vurdert, og et aksjeselskap vurderes som den mest hensiktsmessige måten å organisere samarbeidet på, i et såkalt offentlig – offentlig samarbeid. Dette gjør det mulig for Helse Midt-Norge og kommunene å eie selskapet sammen.

Direktør for eierstyring i Helse Midt-Norge, Nils Kvernmo, la frem planene for opprettelsen av Helseplattformen AS.

Direktør for eierstyring i Helse Midt-Norge, Nils Kvernmo, la frem planene for opprettelsen av Helseplattformen AS.

– Kontrakten har som prinsipp at leverandøren skal ha én kunde å forholde seg til, forklarte direktør for eierstyring Nils Kvernmo da han la fram saken for styret fredag.

– Selskapet skal ha ansvaret for kontrakten med Epic og for å sette opp løsningen i tråd med kommunenes, fastlegenes og helseforetakenes behov, sa Kvernmo.