Følg Erfaringskonferansen direkte her!

Vi streamet Erfaringskonferansen onsdag. Nedenfor kan du se et opptak av sendingen.

 

Erfaringskonferanse tar for seg kvalitet og relevans i praksisstudier, for studenter ved helse- og sosialfagutdanningene i spesialisthelsetjenesten.

Noen av temaene er:

  • Modeller og utprøving av kombinerte stillinger/samarbeidsstillinger.
  • Styrking av veilederkompetanse.
  • Økt klinisk vurderings- og beslutningskompetanse hos sykepleierstudenter og sykepleiere.
  • Praksisforberedende aktiviteter.

Hensikten med konferansen er å legge fram resultatene fra samarbeidsprosjektene, og diskutere videre utvikling og implementering. Det legges opp til framlegg i plenum, paneldebatt og dialog.

Les hele programmet her

Målgruppen er praksisveiledere og ledere i helsetjenesten, vitenskapelig ansatte og ledere i universitet- og høgskolesektoren, og andre som arbeider med studenter i aktuelle praksisstudier i Helse Midt-Norge.

Konferansen finner sted på Radisson Blu Hotel, Værnes