Flere med på laget til felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten

6. mai lanserte Diakonhjemmet Sykehus og Lovisenberg Diakonale Sykehus sine nye nettsider. Dermed er to nye private ideelle sykehus med driftsavtale, en del av felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten.

Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten teller i dag nær 50 nettsteder. Diakonhjemmet Sykehus og Lovisenberg Diakonale Sykehus er de nyeste.

Diakonhjemmet Sykehus og Lovisenberg Diakonale Sykehus har de siste månedene jobbet med publisering av behandlingsinformasjon og øvrig nettinformasjon, for å etablere sine nye nettsteder. 

Det er mye som skal på plass, når nettstedet skal gi informasjon til pasientene om hva som skjer før, under og etter behandling. Denne informasjonen er kjernen i felles nettløsning, som har som målsetting å gi pasienter bedre og lettere tilgjengelig informasjon i møte med behandler og sykehus. 

6. mai var de foreløpig i mål og lanserte nye nettsteder:

https://lovisenbergsykehus.no/

https://diakonhjemmetsykehus.no/

Svarer opp pasientens spørsmål

Felles nettløsning i spesialisthelsetjenesten begynte som prosjekt i 2015. Etter en grundig analyse ble det valgt et konsept som svarte opp det pasienter og pårørende hadde sagt de ønsket svar på når de søker sykehusinformasjon. 

De ønsket svar på «hva som skjer»; er det noe jeg som pasient skal forberede meg på, hva skjer under operasjonen, og hva bør jeg være oppmerksom på når jeg kommer hjem. I tillegg var de opptatt av det praktiske. De ville vite om kiosken er åpen, om pårørende kan komme på besøk, om det går buss til sykehuset eller hvor parkeringen ligger. Alt dette ønsker de svar på – i kontekst av sin behandling.