Fedmehenvisninger skal vurderes ved offentlig fedmepoliklinikk

At fastlegene henviser fedmepasienter til private aktører fremfor offentlig fedmepoliklinikk, forsinker vurderingene av henvisningene. 

Foto: Colourbox
Alle søknader fra primærhelsetjenesten om rehabilitering eller behandling av fedmepasienter skal sendes og vurderes ved offentlig Fedmepoliklinikk. Det vil si et av helseforetakene i regionen.

De velger ut aktuelle pasienter for spesialisthelsetjenestens videre utredning og/eller rehabilitering.

Hensikten er å sikre at pasienter får like god tilgang til behandlingstilbudene.

Personer med fedme bør henvises til spesialisthelsetjenesten når pasienten innen rimelig tid ikke har oppnådd behandlingsmål i primærhelsetjenesten. 

Les mer om fedmepoliklinikken ved St. Olavs hospital på deres nettsider.