Får endelig en plass ved bordet

Hun har selv jobbet som fastlege i 25 år og vet hvor skoen trykker. Nå håper kommuneoverlegen i Trondheim at en kombinasjon av forelskelse og fristelse skal lokke fastlegene til Helseplattformen. Og en bedre arbeidshverdag.

​– Jeg tror nok mange fastleger føler at de ikke har hatt noen medbestemmelse over hvilke oppgaver de skal gjøre og hva sykehuset skal gjøre, og det har kanskje vært litt for enkelt for sykehusleger å sende oppgaver videre til fastlegene, sier kommuneoverlege Marte Walstad, og legger til:

– Nå som Helseplattformen skal innføres blir fastlegene invitert med og de får endelig en plass ved bordet. Da oppfordrer jeg dem til å gripe muligheten til å si hvordan de vil ha det, sier kommuneoverlegen.

Kommuneoverlege Marte Walstad

Skal Helseplattformen lykkes, er det avgjørende å få med fastleger og kommuner, mener kommuneoverlege Marte Walstad.

Presset og usikker arbeidshverdag

Som sin kollega på Tingvoll har også hun merket hvordan fastlegenes hverdag har endret seg drastisk de siste årene. I tillegg til økte krav og oppgaver dekker fasttillegget per pasient stadig mindre av fastlegens faste utgifter.

Det betyr at fastlegene må jobbe mer for å opprettholde den samme inntekten som tidligere.
– Det er nok mye mindre attraktivt å være fastlege i dag enn tidligere. Folk orker ikke å jobbe til 18–19 hver dag og likevel gå i minus, slik som enkelte fastlegekontor gjør i dag.

Saken er hentet fra Magasinet Helse. Les hele magasinet digitalt!

Ønsket om å bedre fastlegenes arbeidshverdag, og å sikre dem tryggere rammer, har vært noe av motivasjonen når kommuneoverlegen de siste årene har jobbet inn mot Helseplattformen som medisinsk fagsjef for kommunene. Walstad er overbevist om at det nye journalsystemet vil være en stor fordel også for dem.

– I dag er det fastlegene som har den beste journalløsninga, men det er først og fremst et dokumentasjonssystem. Nå får de et arbeidsverktøy som kan støtte dem gjennom arbeidsflyten, sier hun, og forklarer:

– Med det nye systemet får legene informasjon i sanntid. Det betyr at de enkelt kan slå opp og se resultatet av blodprøven pasienten tok på sykehuset dagen før. Fastlegene slipper å bruke mye tid på å svare omsorgstjenestene på hvilke medisiner pasienten bruker siden informasjonen vil bli tilgjengelig for alle parter. Å svare ut dialogmeldinger som legene nå sitter med utover ettermiddagene, vil de ikke behøve å bruke tid på i den nye løsningen, forklarer Walstad.

Beslutningsstøtte og informasjonsdeling

I tillegg vil Helseplattformen gi legene tilgang på verktøy som beslutningsstøtte og kunnskapsstøtte som gir informasjon om den siste forskningen på et område eller hva som er anbefalt behandlingsforløp.

– For fastlegene som skal dekke et svært bredt fagområde er dette en ekstra sikkerhet som kan hjelpe dem å ta riktige beslutninger. I tillegg vil det at flere får tilgang til den samme informasjonen, også pasienten selv, bidra til økt trygghet ved at denne informasjonen blir kvalitetssikret av flere, sier Walstad.

I mars ble kontrakten med Epic som skal levere selve løsningen underskrevet, og nå begynner jobben med å skreddersy funksjonene til dem som skal bruke den. Det inkluderer også fastlegene.

– Helseplattformen rekrutterer nå fastleger til å bli med i beslutningsstrukturen og delta i arbeidet med å tilpasse løsningen til fastlegene. I tillegg ønsker Epic at to fastlegekontor i Trondheim skal bli med og teste ut løsningen.

Satser på forelskelse og fristelse

Skal Helseplattformen lykkes er det alfa omega å få med seg fastlegene og kommunene, og derfor er Walstad opptatt av at inngangsbilletten ikke blir for høy.

– De fleste av fastlegene er jo næringsdrivende, så det er ingen andre som kan bestemme om de skal velge dette systemet til slutt. Derfor må vi satse på en forelskelse- og fristelsesmodell. Det nye systemet må være minst like bra som det de har og det må ikke koste mer.

For skal Helseplattformen lykkes er vi avhengige av at alle er på samme lag for å kunne utløse de gevinstene som ligger der. Da må vi ikke kun tenke på hva som er best for min fag- og yrkesgruppe, men heller begynne å tenke som et kollektiv, mener kommuneoverlegen.

– Vi kan ikke regne dette hjem på hver enkelt aktør, men vi må se på hva vi vinner som helhet, og ikke minst på hva pasienten vinner. Det viktigste er at pasienten ikke skal behøve å merke at de går fra den ene helsetjenesteaktøren til den andre og at de kjenner seg trygge over alt, understreker Walstad.

Les mer om HelseplattformenVil du ha nyhetsbrev fra Helseplattformen? Registrer deg herMeld deg på nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge