Fakta Helse Midt-Norge LAB (HMN LAB)

Helse Midt-Norge har siden høsten 2016 arbeidet med anskaffelsen av et nytt felles laboratoriedatasystem for sykehusene i regionen.

Systemet skal understøtte en kostnadseffektiv drift og ha bedre funksjonalitet og integrasjonsmuligheter, noe som gir økt kvalitet og pasientsikkerhet.

Arbeidet med anskaffelsen er organisert i et eget prosjekt, HMN LAB, med deltakere fra Helse Midt-Norge IT (Hemit) og helseforetakene. Prosjektleder er Hans Roar Sandberg.

Anskaffelsen har vært delt i to områder, LIMS (Laboratory Information Management System) og CG (Clinical Genetic).

I april 2018 inngikk Helse Midt-Norge kontrakt med leverandørene Epic Systems Corporation (for området LIMS) og Genial Genetic Solutions Ltd (for området CG).

HMN LAB og Helseplattformen deler lokaler i Radmannsbygget i Ranheimsvegen 10. De to vil samarbeide tett fremover.

Kilde: helse-midt.no

HMN LAB i tall:

Antall foretak tilknyttet prosjektet: 3

Antall laboratorier: 21

Antall fagdisipliner: 5

Antall analyser årlig: Ca. 20 millioner

Antall ansatte i lab: Ca. 1000

Antall prosjektdeltakere: Ca. 50 (ca. 20 stk. fra helseforetakene)

Antall system som byttes ut: Ca. 8

Antall installasjoner av system: Over 40

Antall nye system (og installasjoner): 3

Samlet kontraktsverdi, inkludert vedlikehold: 140 millioner kroner

Oppstartdato Epic: 30. november 2019 for St. Olavs hospital (tre sykehus) og 6. Juni 2020 for Helse Møre og Romsdal og Helse Nord-Trøndelag (seks sykehus)

Oppstartdato iGene: Ca. 16. september 2019

Kilde: HMN LAB

Analysevirksomhet i de seks laboratoriefagene i Norge:

  • Medisinsk biokjemi: Analyserer størsteparten av kroppsegne komponenter som benyttes til diagnostikk og monitorering av sykdomstilstander.
  • Immunologi og transfusjonsmedisin: Analyser av immunsystemets funksjon og hematologisk kreftsykdom. I tillegg analyser knyttet til blodprodukter, celleterapi og transplantasjon.
  • Medisinsk mikrobiologi: Tar for seg mikroorganismer som kan forårsake sykdom hos mennesker og den immunologiske responsen som oppstår ved slik sykdom.
  • Patologi: Stiller kreftdiagnoser og andre diagnoser på celler og vevsprøver.
  • Klinisk farmakologi: Analyserer kroppsfremmede stoffer, hovedsakelig legemidler og rusmidler.
  • Medisinsk genetikk: Klinisk og laboratoriemessig utredning av foster, enkeltpasienter og familier hvor det er mistanke om arvelig sykdom, samt genetisk rådgivning der dette er påvist. 

Kilde: Andreas Westin


Fant du det du lette etter?