En praktisk visjonær

Miniportrett Torbjørg Vanvik

Hun har loset første fase av Helseplattformen trygt i havn, men da kontrakten ble signert og feiret 20. mars var direktør Torbjørg Vanvik forlengst igang med å planlegge innføringsprosjektet.

​«Hvorfor har de ikke arbeidsverktøy som henger sammen med resten av helsetjenesten og som enklere gir tilgang til nødvendig informasjon her og nå»?

Det var et av spørsmålene Torbjørg Vanvik (58) satt igjen med etter å ha hospitert på St. Olavs hospital i 2011. Økonomen fra Vanvikan var nyansatt direktør for eierstyring i Helse Midt-Norge og kom fra ti år i bank- og forsikringsbransjen. Møtet med innsida av helsevesenet overrasket henne.

Teksten er hentet fra Magasinet Helse. Les hele magasinet digitalt

– Jeg er heldig og hadde ikke hatt så mye med systemet å gjøre som pasient. Jeg trodde, som så mange andre, at fastlege, sykehus og andre deler av helsevesenet hang sammen. Det gjorde det ikke. Jeg opplevde at det ambisjonsnivået Helse Midt-Norge hadde for utvikling av helsetjenesten åpenbart ikke ble understøttet av dagens IT-løsninger, forteller hun.

Etter å ha brukt litt tid på å bli bedre kjent med helsevesenet, begynte hun raskt å se mulighetene for endring og forbedring.
– Det sporet har jeg en tendens til å komme inn på uansett hvilken bransje jeg jobber i, og det er noe jeg er genuint opptatt av å jobbe med.

Torbjørg Vanvik

Torbjørg Vanvik.

Digital nysgjerrighet

I tillegg har Vanvik en digital nysgjerrighet som kanskje var medvirkende årsak til at hun som en av to ansatte i Sintef fikk en PC for å teste digitale verktøy midt på 80-tallet. Følelsen da hun oppdaget at hun kunne få unna fem dagers jobb på én dag sitter fortsatt i.
– Jeg husker at jeg trykte F9, hentet en kopp kaffe og da jeg kom tilbake sto maskina fortsatt og regnet. Likevel syntes jeg at det var et fantastisk fremskritt, og jeg tenkte, jøss, dette kommer til å bety en revolusjon.

Og det fikk hun rett i. I løpet av den perioden hun jobbet i bank- og forsikringsbransjen var det nærmest en digital revolusjon hvor mange tjenester ble flyttet over på kunden. Kunden ble en langt mer deltakende og aktiv part i kundeforholdet.
– Det er forskjell på å være i en kunde- kontra en pasientsituasjon, men som menneske ønsker du å være delaktig og behandles som likeverdig. Helsetjenesten er nå på full fart i samme retning når det gjelder å myndiggjøre pasienten.

Les også:

Får endelig en plass ved bordet
Stor gevinst for fastlegene
– Vil du at noe skal endres, må du også bidra selv
Alle spiller på lag for Iqras helse
Lagspill og banehelvdeler
Bedre helsetjeneste - pasientens helsetjenester
Bytter ut den gamle «bensinbilen» med ny Tesla

Krevende aktørbilde

I 2012 kom stortingsmeldingen «Én innbygger én journal». Helse Midt-Norge ble pekt på som en egnet region for å teste ut det nasjonale målbildet om at hver innbygger skal kunne forholde seg til en enkelt journal. Det gjorde det enklere for styret i Helse Midt-Norge å ta avgjørelsen om å sette i gang arbeidet med det vi nå kjenner som Helseplattformen.

– Vi gikk mange runder på hvor omfattende løsningen skulle være, men vi var klare på at den skulle ha et pasientfokus, og da måtte vi tenke samarbeid på tvers av institusjonene. Det er nok også det som har vært mest utfordrende så langt. Å få så mange forskjellige aktører innen helse til å jobbe sammen mot felles mål, med ulike oppdrag og ulik arbeidskultur, har krevd mye tid og kapasitet.

I mars signerte Helseplattformen kontrakten med Epic Systems Corporation om levering av en felles løsning for pasientjournal til hele helsetjenesten i Midt-Norge. Med det var anskaffelsesprosjektet vel i havn, men det har ikke vært brukt mye tid på å dvele ved det. Prosjektet har for lengst gått over i fase to, nå skal innføringen planlegges og gjennomføres.

Kun en fasilitator

– Jeg er ikke en sånn sjef som ser meg mye tilbake, sier Vanvik.
– Når jeg ser at vi kommer til å nå målet, så er jeg allerede på vei til neste.

Og nå er neste mål å komme i havn med innføringsprosjektet. Og i den fasen er hun tydelig på at det er fagfolkene sin tur til å skinne.
– Nå skal vi bygge opp en helhetlig løsning som henger godt sammen, en god grunnmur. Men det er viktig å understreke at vi i prosjektet er en fasilitator. Nå skal vi trekke oss mer tilbake og fagfolkene skal inn og bestemme hvordan løsningen skal settes opp. Det er selve grunntanken til Epic, at vi flytter beslutningene om arbeidsverktøyet mye nærmere helsearbeideren og klinikeren selv.

Og en mer tilbaketrukket rolle passer henne kanskje bra. Selv om hun beskrives som en tydelig sjef som er flink til å se sine ansatte, er hun slett ikke så glad i oppmerksomhet rundt sin egen person.
– Jeg vipper nok på grensa til introvert, ler Vanvik før hun sammenligner sin egen rolle med en gartner som fjerner ugresset for å la hovedpersonene i hagen blomstre.
– Jeg liker veldig godt å se medarbeidere lykkes, spesielt med å få til ting sammen. Jeg er også fornøyd med at vi har fått opp et godt og kompetent team som greier å tilrettelegge for det faktiske innholdet i jobben – og for at folk kan nå målene sine, sier hun.

Likeverdig helsetjeneste

– Hva er visjonen din for Helseplattformen?
– Det viktigste er at vi skal ha en likeverdig helsetjeneste uavhengig av hvilke ressurser du som menneske stiller med. Det høres kanskje litt svulstig ut, men for meg så handler det om at folk som er på sykehus, kanskje i en fortvilet situasjon, skal slippe å måtte være sitt eget arkiv og selv holde orden på all informasjon. Det kan gå hardest utover dem som i utgangspunktet ikke er så vant til å hevde sin rett, og det er ikke ok, sier Vanvik, og legger til:

– Det er den ene delen av visjonen. Den andre er at kjempedyktige helsearbeidere av alle slag skal ha verktøy som understøtter arbeidet deres.

Og nå rykker enda flere av disse kjempedyktige helsearbeiderne inn i Helseplattformen for å sørge for akkurat det. Organisasjonen går fra omlag 70 til rundt 300 ansatte, og for å kunne huse alle flytter de snart fra Ranheimsveien til Piren. At fallhøyden er stor, og at noen vil bruke de mulighetene de finner for å kritisere innføringen av Helseplattformen, er hun ikke spesielt bekymret for.

– Så lenge vi har sørget for å ha nødvendig kompetanse i prosjektet, at fagfolk av alle slag har tatt beslutningen om hvordan denne løsningen skal bli og vi setter av nok tid til testing og opplæring så vet jeg at vi har gjort vårt beste. Da er jeg rolig på den normale støyen som alltid vil komme ved innføringen av en stor IT-løsning, smiler hun.