Det gode samhandlingsverktøyet

Helsetjenesten er overmoden for å få et nytt verktøy, skriver Helge Garåsen, kommunaldirektør for helse og velferd, Trondheim kommune.

​Som kommunaldirektør for helse og velferd gjennom flere år har jeg arbeidet med forbedringer av samhandlingen i helsevesenet. Det å gå fra faks via elektroniske meldinger til nå å kunne dele sanntids informasjon vil være et kjempeløft for samhandlingen i regionen. Trondheim kommune har vært med hele veien, fra den spede start til der vi er nå.

Helge Garåsen

Helge Garåsen, kommunaldirektør for helse og velferd i Trondheim kommune, skriver om Helseplattformen.

Jeg opplever at det er stor entusiasme i organisasjonen, mange ønsker seg et nytt verktøy.

Arbeidet med Helseplattformen henger godt sammen med kommunens øvrige strategier for å møte framtidas utfordringer innenfor helse- og velferdsområdet.

Les hva tre andre helsedirektører skriver om Helseplattformen: Torbjørn AasGrethe Aasved og Torstein Hole.

Trondheim kommune er godt i gang med forberedelsene, både internt i kommunen og sammen med de andre opsjonskommunene.

Vi har etablert en egen prosjektorganisasjon som har kartlagt alle arbeidsprosessene, identifisert tidstyver og analysert hvor vi tror vi vil få gevinster med nytt verktøysett. Sammen med de andre kommunene er allerede fire pasientforløp standardisert og skal danne grunnlag for det arbeidet vi nå står foran i samarbeidet med leverandøren for å tilpasse løsningen.

Han er kanskje ikke helt som andre fastleger. Men at Helseplattformen vil gjøre hverdagen lettere for alle hans kolleger, det er Bjarne Storset (67) overbevist om

Det er viktig at løsningen støtter opp under arbeidsprosessene. Epic-løsningen er omfattende og åpner for mange muligheter. Vi må bli tydelige på at vi ikke kan gjøre alt på en gang, og vi må være trygge på hva som er viktigst å få på plass først. Vi må bruke tiden de neste to årene for å sikre at løsningen dekker de kommunale behovene best mulig. Det blir en krevende periode hvor vi skal sikre god medvirkning og innflytelse fra flinke fagfolk i kommunen inn i tilpasningen sammen med dyktige folk fra spesialisthelsetjenesten. Helsetjenesten er overmoden for å få et nytt verktøy.

Mitt ønske er at vi får på plass en faglig god og økonomisk forsvarlig løsning slik at alle kommuner og fastleger blir med. Vi har trua.

Denne saken er hentet fra Magasinet HELSE - som omhandler Helseplattformen. Her kan du bla i den digitale utgaven av magasinet.

Vil du motta nyheter fra Helse Midt-Norge og Helseplattformen én gang i uka? Registrer deg her for å motta nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge og her for å motta nyhetsbrev fra Helseplattformen

Les mer på Helseplattformens nettsider