Deler ut nesten ni millioner kroner til midtnorske brukerorganisasjoner

For Lise Løkkeberg og CP-foreningen Trøndelag betyr pengene at de kan arrangere sommerleir på Oppdal for sine medlemmer.

Helse Midt-Norge RHF ønsker å bidra til utvikling av brukerorganisasjoner som kan hjelpe oss med å skape en bedre spesialisthelsetjeneste. Derfor deler vi hvert år ut midler til midtnorske brukerorganisasjoner.

CP-foreningen Trøndelag er blant organisasjonene som får støtte. Det er leder Lise Løkkeberg glad for.

- Dette er en støtte vi har gjort oss avhengig av og som vi regner med at vi skal få hvert år. Aktiviteten i foreningen er lagt opp etter det. Det meste av pengene går til å arrangere styreseminar der vi legger planer for resten av året, men også til å arrangere sommerleir på Oppdal for våre medlemmer hvert år, sier Løkkeberg.

Lise Løkkeberg

Leder i CP-foreningen Trøndelag, Lise Løkkeberg.

1,9 av 1000 er rammet

CP – eller Cerebral parese – er en samlebetegnelse på en rekke tilstander med endret motorisk funksjon. Det skyldes hjerneskade som enten skjer i mors liv, under fødselen eller i løpet av barnets to første leveår, ofte på grunn av oksygenmangel.

Hvor hardt man er rammet kommer an på hvor alvorlig hjerneskaden er. 1,9 av 1000 barn som fødes har eller får CP, ifølge nettsidene til CP-foreningen.

Får 60 000 kroner

For 2019 blir det delt ut til sammen 8 895 000 kroner. CP-foreningen Trøndelag får 60 000 kroner og er langt fra dem som får mest (se fullstendig liste nederst i saken). Men pengene betyr mye for foreningen, sier lederen.

- Vi er en frivillig organisasjon for våre om lag 600 medlemmer. Vi jobber noe politisk, men mest handler det om å skape aktiviteter til medlemmene med CP. De havner ofte utenfor det ordinære tilbudet som finnes.

Fylkesavdelingen ble stiftet i 1957. Det er styret og andre ildsjeler i foreningen som er ansvarlig for alle tilbud og aktiviteter som tilbys. Aktivitetene er alt fra barne- og seniortreff, gym-, basseng- og ungdomsgrupper – til jul- og nyttårsfest.

Styret i Trøndelag består av foreldre til barn med CP og voksne som selv har CP, og de som sitter i styret gjør denne innsatsen på frivillig basis.

Disse har fått tildelt midler

Søkerorganisasjon:
2019
ADHD Norge Nord-Trøndelag
70 000
A-larm bruker og pårørendeorganisasjon
100 000
Autismeforeningen, Møre og Romsdal
50 000
Autismeforeningen, Nord-Trøndelag fylkeslag
30 000
Autismeforeningen, Sør-Trøndelag fylkeslag
30 000
Bipolarforeningen Norge
15 000
Blodkreftforeningen Midt-Norge
20 000
Cerebral Parese Foreningen Møre og Romsdal
20 000
Cerebral Parese Foreningen Trøndelag
60 000
Diabetesforbundet Møre og Romsdal
50 000
Diabetesforbundet Sør-Trøndelag
60 000
Dysleksi Nord-Trøndelag
30 000
Døveforening, Møre og Romsdal
95 000
Døveforening, Nord-Trøndelag
75 000
Døveforening, Trondheim
110 000
Foreningen for hjertesyke barn Nord Trøndelag
15 000
Foreningen for muskelsyke Møre og Romsdal
20 000
Foreningen mot stoff Innherred
40 000
Funksjonshemmede Barns Familieforening, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane
10 000
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Møre og Romsdal
500 000
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, helseregion Midt-Norge
1 020 000
Innherred og Namdal MS-forening
15 000
Harry Benjamin ressurssenter
10 000
HivNorge
15 000
Hjernesvulstforeningen Midt-Norge
15 000
Hvite Ørn Norge
10 000
Hørselshemmedes Landsforbund Møre og Romsdal
60 000
Landsforeningen for amputerte, Møre og Romsdal

Hørselshemmedes Landsforbund Trøndelag 
160 000
Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde
15 000
Landsforbundet for Utviklingshemmede og Pårørende, Møre og Romsdal
35 000
Landsforbundet for Utviklingshemmede og pårørende, Trøndelag
35 000
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, Møre og Romsdal
150 000
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, Nord-Trøndelag
170 000
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, Sør-Trøndelag
170 000
Landsforeningen for kvinner med bekkenleddsmerter Trøndelag
10 000
Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte, Nord-Trøndelag fylkeslag
15 000
Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte, Sør-Trøndelag fylkeslag
10 000
Landsforeningen for Polioskadde Trøndelag
20 000
Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse, Fylkesstyret Møre og Romsdal
105 000
Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse, Trøndelag
60 000
Landsforeningen for Ryggmargsskadde, Trøndelag
30 000
Norsk Forbund for Utviklingshemmede Trøndelag fylkeslag
 
Norsk Lymfødemforening, avd. Nord-Trøndelag  10 000
 
Lungekreftforeningen
10 000
Lymfekreftforeningen Midt Norge
15 000
Mental Helse Møre og Romsdal
410 000
Norsk forening for Cystisk Fibrose, region midt   25 000
 
Mental Helse Trøndelag
820 000
Mental Helse Ungdom
70 000
Morbus Addison avdeling Trøndelag
25 000
Morbus Addison Forening Møre og Romsdal fylkeslag
25 000
MS-forbundet, Region Midt
75 000
Munn- og Halskreft-foreningen avd Midt-Norge
15 000
Norges Astma og Allergiforbund
250 000
Norges Blindeforbund Møre og Romsdal
60 000
Norges Blindeforbund Trøndelag
150 000
Norsk forening for Ehlers Danlos syndrom           60 000
 
Norges Fibromyalgiforbund, Sør-trøndelag fylkeslag
20 000
Norges Handikapforbund Nord Vest
105 000
Norges Handikapforbund Trøndelag
155 000
Norges myalgisk encefalopati forening, Trøndelag fylkeslag
85 000
Norsk Cøliaki avdeling Trøndelag
100 000
Norsk Forbund For Svaksynte
10 000
Norsk Forbund for Utviklingshemmede Møre og Romsdal
105 000
Norsk Forening for Nevrofibromatose Møre og Romsdal
30 000
Norsk Forening for Nevrofibromatose Trøndelag Fylkeslag
30 000
Norsk forening for Osteogenesis Imperfecta, avdeling Trøndelag
10 000
Norsk forening for stomi og reservoaropererte og mage-og tarmkreft, avd. Romsdal
30 000
Norsk forening for stomi og reservoaropererte og mage-og tarmkreft, Nord-Trøndelag
25 000
Norsk forening for stomi og reservoaropererte og mage-og tarmkreft, Sunnmøre
25 000
Norsk forening for stomi og reservoaropererte og mage-og tarmkreft, Sør-Trøndelag
45 000
Norsk Tourette Forening, Møre og Romsdal fylkeslag
50 000
Norsk Lymfødemforening, landsdekkende
25 000
Norsk Revmatikerforbund Møre og Romsdal fylkeslag
160 000
Norsk Revmatikerforbund Nord-Trøndelag fylkeslag
140 000
Norsk Revmatikerforbund Sør-Trøndelag fylkeslag
160 000
Norsk Tourette Forening, Trøndelag fylkeslag
50 000
Parkinsonforeningen, Sør-Trøndelag
40 000
Trøndelag Parkinsonforening
30 000
Prostataforeningen i Sør-Trøndelag
10 000
Prostataforeningen i Nord-Trøndelag
10 000
Psoriasis- og eksemforbundet, Sør-Trøndelag
25 000
Psoriasis- og eksemforbundet, Møre og Romsdal
40 000
Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon
320 000
Ryggforeningen i Norge, landsdekkende
50 000
Prostatakreftforeningen, region Nordmøre og Romsdal
15 000
Samarbeidsforumet av Funksjonshemmedes Organisasjoner Trøndelag
290 000
Senter mot incest og seksuelle overgrep, Møre og Romsdal
300 000
Senter mot incest og seksuelle overgrep, Nord-Trøndelag
150 000
Senter mot incest og seksuelle overgrep, Sør-Trøndlag
300 000
Spillavhengighet Norge
10 000
Spiseforstyrrelsesforeningen
10 000
SAFO Norges handicapforbund Nord Vest
95 000
Innherred og Namdal MS-forening
15 000
Foreningen Rastløse bein
15 000
Foreningen for Fragil X-Syndrom
30 000
Arbeidsmiljøskadde landsforening Trøndelag
20 000
Stoffskifteforbundet Region Midt-Norge (Norsk Thyreoideforbund region Midt-Norge)
40 000
Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt Norge
60 000
Totalt
8 895 000