Dekker reiseutgifter for barn som pårørende

Når foreldre eller søsken mottar helsehjelp kan barn få dekket utgifter til reise for å få nødvendig informasjon eller oppfølging av helsepersonell.

Bilde av barn på tog.
Foto: Colourbox

Gjennom en ny bestemmelse i pasientreiseforskriften har barn som pårørende fra 1. januar 2019 fått nye rettigheter.

Bestemmelsen lyder slik: «Mindreårige barn har rett til å få dekket utgifter ved reise til helsepersonell som skal ivareta barnets behov for informasjon og nødvendig oppfølging etter helsepersonelloven».

Reise dit helsepersonell yter helsehjelp

Det betyr at barn som pårørende og etterlatte får dekket utgifter ved reise til helsepersonell som skal bidra til at de får informasjon og nødvendig oppfølging, som følge av at barnets forelder, søsken er pasient med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade. Det samme gjelder når foreldre eller søsken dør.

Det er viktig å merke seg at barn som pårørende ikke skal betale egenandel når de er under 16 år, og at rettigheten til å få dekket reiseutgifter etter denne bestemmelsen gjelder til 18 år.

Hvordan få dekket reiseutgifter

For å søke om å få dekket reiseutgifter for barnet, må Pasientreisers reiseregningsskjema på papir fylles ut og sendes i posten. Det er viktig at oppmøtebekreftelse fra helsepersonell eller behandler legges ved søknaden.  Reiseregningsskjemaet finner du på Helsenorges nettsider.