Ber seg fritatt for styreverv

Nestleder May-Helen Molvær Grimstad i styret for Helse Møre og Romsdal HF har bedt om å bli fritatt fra sitt verv. Begrunnelsen er at hun ser det som utfordrende å kombinere styrevervet med sitt arbeid som rådmann i Sykkylven kommune.

​- Jeg vil benytte anledningen til å takke May-Helen Molvær Grimstad for det viktige arbeidet hun har lagt ned i forbindelse med styrevervet. Helseforetaket står i en krevende omstillingsfase der også samarbeid og avtaler med kommunene er på agendaen. Når Molvær Grimstad opplever at det blir for krevende for henne å kombinere styrevervet med rollen som rådmann, er det noe vi tar til etterretning. Valgkomiteen vår blir derfor nå innkalt for å starte arbeidet med å supplere styret for Helse Møre og Romsdal HF. Når komiteen har klar en innstilling er det grunnlag for å innkalle til foretaksmøte for å gjøre nødvendig endring i styret, sier styreleder Tina Steinsvik Sund i Helse Midt-Norge RHF.

Det er styret for Helse Midt-Norge RHF som oppnevner styre for helseforetakene i Midt-Norge. Helse Møre og Romsdal HF fikk i mars 2018 nytt styre med en funksjonstid på to år. Ansattes valgte representanter i styret velges også for to år og siste valg var nå i 2019. Helseforetaket har fem eieroppnevnte og to ansatte valgte styremedlemmer.

Fant du det du lette etter?