Lederartikkel fra Magasinet HELSE

Bedre helsetjeneste – pasientenes helsetjenester

Helseplattformen er ikke noe mål i seg selv. Helseplattformen er et program eller et virkemiddel for kontinuerlig endring og forbedring av helsetjenester for pasienter og pårørende i Helse Midt-Norge.

Portrettbilde av Snorre Ness

Det er krevende å få innholdet i Helseplattformen på plass, men det er meget nødvendig, skriver Snorre Ness, leder i Regionalt brukerutvalg. Foto: Helse Midt-Norge

Vi som pasienter forventer at både spesialist- og kommunehelsetjenester har likeverdige, rettferdige og tilgjengelige tjenester med best tilgjengelige kvalitet når tjenester skal utføres. Vi forventer helhetlige regionale pasientforløp gjennom både helsetjenesten og støtteapparatene som er standardiserte på en måte som bidrar til at rett tilgjengelig informasjon er på plass når tjenestene skal utføres individuelt for hver enkelt pasient.

LES OGSÅ: Helseplattformens signering av avtale med Epic er både en viktig milepæl og et startskudd, skriver Stig Slørdahl, adm.dir. i Helse Midt-Norge RHF

Det er nødvendig å koordinere informasjon om pasienter, faglig rett kunnskap, personell og pasienter på en måte som gjør at pasientforløpene kan oppleves kvalitetsmessige gode uten plunder og heft.

Krever sømløs samhandling

Mange pasienter har flere og krevende lidelser, mange er «storbrukere» og mange er sterkt avhengige av at pårørende (omgivelsene) er en del av innholdet i pasientforløpene. Spesialisthelsetjenesten, fastlegene og kommunehelsetjenesten er ofte partnere i pasientforløpene og dette krever samhandling – ikke bare i vekslingsfelt – men sømløst gjennom helhetlige regionale pasientforløp.

Denne saken er hentet fra Magasinet HELSE - som omhandler nettopp Helseplattformen. Her kan du bla i den digitale utgaven av magasinet.

For å kunne bidra til helhetlige regionale pasientforløp må helsetjenestene være utrustet med utstyr, personell og andre virkemidler som gjør at dette skal kunne gjennomføres. En meget viktig del av dagens utstyr i spesialisthelsetjenesten er ikke godt nok verken for dagens eller morgendagens helsetjenester – forventningene som pasientene har kan ikke løses godt nok – det må endring til.

Anskaffelse i Helseplattformen er et meget nødvendig virkemiddel for å utvikle pasientenes helsetjenester i Helse Midt-Norge for dagens og morgendagens muligheter for endring og forbedring. Vi som pasienter forventer helhet og kvalitet og er meget tilfreds med at kommuner, fastleger og andre aktuelle partnere skal kunne delta med de løsninger Helseplattformen inneholder.

Krevende - men nødvendig

Det er krevende å få innholdet i Helseplattformen på plass, men det er meget nødvendig. For å oppnå forbedring er det naturlig og forståelig at det vil være en forbigående innkjøringsfase med litt plunder og heft for både tjenesteyter og tjenestemottaker – det må kunne aksepteres.

Men – skal innbyggere med behov for «sammenhengende» helsetjenester få rett og likeverdig behandling på rett sted til rett tid må kommuner, fastleger, avtalespesialister og private tilbydere delta i dette opplegget som har overskriften «Helseplattformen – pasientens helsetjeneste».

Vil du motta nyheter fra Helse Midt-Norge én gang i uka? Registrer deg her og motta vårt nyhetsbrev