Arrangerte seminar om samisk helse på Stjørdal

Hva er samisk helse? Det var tema for seminaret som ble arrangert på Stjørdal torsdag og fredag denne uka.

Ressursgruppa som arrangerte seminaret. Fra venstre: Toini Bergstrøm, Aajege – Trøndelag fylkeskommune, Paul Bendik Jåma, Hanne Magga, SANKS, Anne Lajla W. Karlstad, Røros.

Det var Aajege – Samisk språk- og kompetansesenter på Røros som gjennomførte seminaret, i samarbeid med Sametinget samisk helse- og sosialfaglig nettverk, på Quality Airport Hotel Værnes på Stjørdal.

Samisk helse- og sosialfaglig nettverksseminar er den viktigste møteplassen for samiske helsearbeidere på sørsamisk område, og en viktig arena for kunnskapsformidling og -utveksling, samt nettverksbygging. I år deltok totalt 86 deltakere, ikke bare fra sørsamisk område, men fra hele Saepmie.

Tema for begge dagene var «Hva er samisk helse?». Det ble fulgt opp med ulike foredrag om helsefaglige tiltak og prosjekter knyttet til Saepmie og det sørsamiske området.

Hva er samisk helse?

En av årets foredragsholdere var sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen som åpnet seminaret med innlegget «Hva er samisk helse? – Sametingets perspektiv». Snefrid Møllersen fulgte opp med å presentere sin artikkel «Helserelaterte leve- og arbeidsforhold for reindriftssamisk befolkning i sørsamisk område».

I tillegg fikk deltakerne presentert foredragene «Helbredelse og helsevesen, ja takk begge deler» av Anette Langås Larsen, «Joikens mulige helsefordeler» av Soile Hämäläinen og «Samer och vård i livets slutt» og «Akutsjukvård i extrem glesbygd (AXG) - Førsta hjälpen i vägløst land» av Lena Kråik.

Vil tilrettelegge bedre for sørsamer

Arrangørene forteller at seminarets hovedmål er å bidra til tilrettelagte helse- og sosialtjenester for samer i sørsamisk område. Delmålene er å videreutvikle og videreføre samisk kompetansenettverk i sørsamisk område, å dele erfaringer og kunnskap om samisk kultur i yrkesutøving og å gi deltakerne en faglig utvikling.

Målgruppe for seminaret var personer som har eller er interessert i samisk kulturforståelse i helse- og sosialfaglig arbeid, og fagfolk som har behov for økt kompetanse om samisk kulturforståelse.

Fagansvarlig er ressursgruppa for nettverket som består av Anne Lajla Westerfjell Kalstad, Paul Bendik Jåma, Anna Cicilie og Hanne Magga, i tillegg til Toini Bergstrøm fra Aajege.

Les mer om samiske spesialisthelsetjenester på vår nettside