Arrangerer temakonferanse om barn som pårørende

Barn som vokser opp med foreldre som er alvorlig syke og skadde, psykisk syke eller rusavhengige kan selv være i faresonen for å utvikle sykdom.

Illustrasjonsbilde av barn og farger

Bekymringene og ansvaret foreldrene har for sine barn kan også være med på å forsinke tilfriskningen.

I samarbeid med regionalt nettverk Barn som pårørende ved helseforetakene ønsker Helse Midt-Norge RHF å sette fokus på barn som pårørende i forebyggende arbeid, pasientforløpet i ulike faser, brukermedvirkning og samhandling. Derfor inviterer vi til en regional dagskonferanse om temaet.

Den regionale dagskonferansen vil by på kunnskap og erfaringsutveksling, historier fra pårørende og pasienter og vi vil få et innblikk i hva som gjøres i Midt-Norge både innen kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Vi har også invitert noen gjesteforelesere.

Konferansen arrangeres på Scandic Hell Stjørdal 4. november, og vi ønsker å invitere følgende målgrupper:

  • Pårørende
  • Interesse- og brukerorganisasjoner
  • Frivillige organisasjoner
  • Ledere
  • Fastleger og helsepersonell i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten
  • Kompetanse og forskningsmiljø
  • Barnevern
  • Barnehager, skoler og helsesøstre
  • Barneansvarlige i helsetjenesten og fengsel

Påmeldingsskjema finner du her

Deltakeravgift er kr 400 som betales ved påmelding. Eventuell overnatting må den enkelte bestille selv.