Arrangerer konferanse om kunstig intelligens i helsetjenesten

Nasjonalt senter for e-helseforskning og Helse Nord RHF inviterer ledere og klinikere i norsk helsetjeneste til konferansen Kunstig intelligens i helsetjenesten.


Illustrasjonsbilde av mann som holder i en tegnet hjerne
Foto: Colourbox
​Jobber du i helsesektoren, eller er du nysgjerrig på mulighetene kunstig intelligens kan gi, kan du delta på konferansen som arrangeres i Bodø 18. og 19. juni.

På programmet står blant annet foredragsholdere fra IBM Watson og den verdenskjente Mayoklinikken.

Det kommer stadig flere muligheter for å anvende teknologi i forebygging og pasientbehandling. Det vi nå ser er bare starten, mener Stein Olav Skrøvseth, leder for Nasjonalt senter for e-helseforskning.

- Forskningen viser at helsesektoren i liten grad har klart å dra nytte av e-helseverktøy og heller ikke har kommet langt i bruken av persontilpasset medisin eller maskinlæring, de siste 10-20 årene. Derfor er det et stort behov for å spre kunnskapen om dette, sier Skrøvseth.

Program og påmelding finner du på Helse Nords nettsider.